GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703004042014 TÜRKİYE İKLİMİ Ders 4 8 3,00

LisansBu dersin amacı öğrencilerin; lisans programında yer alan klimatoloji derslerinde oluşan alt yapıdan yararlanarak Türkiye’de iklim koşullarının ortaya çıkışında etkili olan jeneti-dinamilk faktörleri değerlendirebilmeleri ve iklim elemanları ve bunların dağılışında etkili olan faktörleri yorumlayabilmelerdir.


Prof. Dr. Ecmel ERLAT


1 Türkiye’de İklim koşullarının şekillenmesinde etkili olan hava kütleleri, basınç sistemleri ve desenleri ile olaylarının tanımlayabilme
2 Türkiye’de iklim koşullarında değişikliklere yol açan fiziki coğrafya faktörlerinin yorumlanabilmesi
3 Türkiye’ye ait yüzey ve yüksek hava haritaları ile uydu görüntülerinin yorumlayabilme
4 Lisans programında edindikleri klimatoloji bilgilerinden yararlanarak Türkiye’de farklı iklim tiplerinin ortaya çıkışında etkili olan faktörleri yorumlayabilme


Yok


Yok


• Türkiye’yi etkileyen hava kütleleri ve cephe sistemleri • İklim elemanları • Türkiye’de iklim tipleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş, dersle ilgili kaynakların tanıtılması iklim, ve hava durumu,arasındaki farkların irdelenmesi
2 İklim değişikliği ve değişkenliği kavramlarının tekrar tanıtılması
3 Türkiye’yi etkileyen basınç sistemleri ve hava kütleleri
4 Türkiye’yi etkileyen cepheler ve orta enlem depresyonları
5 Türkiye’de iklim koşullarını etkileyen fiziki coğrafya faktörleri (karasallık, yükselti orografik uzanış)
6 Türkiye’de ortalama sıcaklık dağılışı
7 Türkiye’de ekstrem sıcaklıklar
8 Arasınav (Vize)
9 Türkiye’de sıcaklığın zamana bağlı değişmeleri
10 Türkiye’de basınç ve rüzgarlar
11 Türkiye’de bağıl, mutlak nem dağılışı
12 Türkiye’de buharlaşma koşulları ve miktarı
13 Türkiye’de yağış dağılışı
14 Türkiye’de yağış rejimi tipleri
15 Türkiye’de iklim tipleri
16 Final Sınavı

Erlat E. (2002) Türkiye'de Minimum Sıcaklık Anomalileri ve Kuzey Atlantik Salınımı ile İlişkisi. Prof. Dr. Sırrı Erinç Anısına Klimatoloji Çalıştayı 2002, Bildiriler Kitabı, 107-118, Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü, 11-13 Nisan 2002, İzmir. Erlat, E. (2002). Türkiye’de yağış anomalileri ve Kuzey Atlantik Salınımı ile ilişkisi. Prof. Dr. Sırrı Erinç Anısına Klimatoloji Çalıştayı 2002, Bildiriler Kitabı, 193-210. Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü, 11-13 Nisan 2002, İzmir. Koçman A. (1993) Türkiye İklimi. E.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 72, İzmir ( 83 s.) Türkeş M., Sümer U.M., Demir İ. (2002) Re-evalution of trends and changes in mean, maximum and minimum temperatures of Turkey, for 1929-1999 period. International Journal of Climatology 22: 947-977. Türkeş M. (1985) Türkiye'de Hava Tipleri. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış yüksek lisans tezi), Ankara Türkeş M. ve Erlat E. (2003) Türkiye’de Kuzey Atlantik Salınımı ile Bağlantılı Yağış Değişiklikleri ve Değişebilirliği”.III. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu (19-21 Mart 2003), s.318-333, İstanbul, 2003.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 16 2 32
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 4
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 3 5
ÖÇ 4 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek