GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703004082014 TÜRKİYE PALEOCOĞRAFYASI Seçmeli Ders Grubu 4 8 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin ana amacı, Türkiye’nin paleocoğrafi gelişimini ele almaktır.


Assis. Prof. Dr. Aylin Karadaş


1 Coğrafyanın konu ve ilgi çeşitliliğine hakim olabilme.
2 Çeşitli doğal ve sosyal coğrafi unsurlar arasındaki ilişki ve etkileşimleri kavrama.
3 Coğrafi özelliklerin gelişim ve değişiminde zaman unsurunu kavrayıp değerlendirebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Türkiye’nin Miyosen paleocoğrafyası Türkiye’nin Pliyosen paleocoğrafyası Pleyistosen iklimi ve paleocoğrafyası Holosen iklimi, göl ve deniz seviyesi değişiklikleri Türkiye’de doğal çevre üzerinde insane etkisi ve jeoarkeolojik yorumlar


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş: Dersin tanıtılması. Coğrafya-Paleocoğrafya, Jeoloji-Paleocoğrafya, Fasies-Paleocoğrafya kavramları ve karşılaştırmaları.
2 Neojen stratigrafisi, formasyon bölümleri ve bunların ayrılmasında stratigrafi ve paleocoğrafya kriterlerinin karşılaştırması.
3 Erken Miosen stratigrafi ve paleocoğrafyası.
4 Orta Miosen stratigrafi ve paleocoğrafyası. Anadolu’da D I aşınım yüzeyleri. Nemli iklim. Zengin biyocoğrafya. Linyit yataklarının oluşumu. Jeolojik ve klimatik nedenleri.
5 Üst Miosen stratigrafi ve paleocoğrafyası. Anadolu’da D I yüzeylerinin kurak iklim şartları altında D II pediment sistemlerine dönüşümü. Kuraklaşmanın jeolojik ve klimatik nedenleri, sonuçları.
6 Üst Miosen memeli göçleri. Messinien krizi. Akdenizin kuruması. Hipparion olayı.
7 Pliosen’e geçiş. Anadolu’nun yükselmesiyle değişen iklim özellikleri. Cebelitarık Boğazının açılması ve klimatik etkileri. Genel Pliosen paleocoğrafyası.
8 Arasınav (Vize)
9 Kuaterner çağı ve coğrafyadaki önemi. Pliosen’den Kuaterner’e geçişin nedenleri. Kuaterner araştırmalarının önemi ve yöntemleri.
10 Kuaterner’de akarsu drenaj sisteminin gelişimi. Pliosen’den farklılık. Seki sistemlerinin gelişimi ve Kuaterner araştırmalarındaki önemi. Sekilerin gelişiminde jeolojik ve klimatik etkiler. Akarsu sistemlerinin yerleşme tarihi bakımından önemi ve etkileri.
11 Kuaterner’de buzulların gelişimi. Buzulların Kuaterner araştırmalarındaki önemi. Türkiye’de buzul oluşumunun özellikleri, dağılımı, değişimi ve bugünkü buzullarla karşılaştırılması.
12 Kuaterner araştırmalarında göllerin önemi. Göllerin oluşumunda başlıca etkenler. Göl seviye değişmelerinin yapısal ve klimatik nedenleri. Kuaterner paleocoğrafyasında göl kıyı şekilleri ve göl tabanı sedimanlarının özelliklerinden yararlanma yöntemleri ve bunların araştırılmasından elde edilen sonuçlar.
13 Türkiye Kuaterner araştırmalarında göl seki ve sedimanlarından sağlanan paleocoğrafya bilgilerine örnekler: Van Gölü, Konya Pleistosen gölü, Tuzgölü, İznik gölü. Holosen’de göl seviyesi değişmelerinin yerleşme tarihi ve arazi kullanımı üzerine etkileri.
14 Kuaterner’de deniz seviyesi değişmeleri ve kıyı şekillerinin önemi. Yüksek ve alçak kıyılarda şekillenme ve Türkiye’deki dağılımları. Holosen transgresyonu ve etkileri.
15 Holosen’de Türkiye’de kıyı şekillerinin gelişimi ve kıyı çizgisi değişmeleri. Bu değişmelerin kıyı yerleşmeleri bakımından önemi ve etkileri.
16 Final

Erol : Türkiye’nin genç tektonik ve jeomorfolojik gelişimi. Türkiye Jeomorfologlar Derneği Jeomorfoloji Dergisi 11, 1-22. Ankara 1983. Kayan : Yeni yaklaşımlarla Türkiye’nin Plio-Kuaterner paleocoğrafyası. “21. Yüzyıla Doğru Türkiye” Sempozyumu. A. Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Ankara, 15-19 Nisan 1996. Rögl F. ve Steininger F.: Neogene Paratethys, Mediterranean and Indio-Pasific Seaways. Implications for the paleobiogeography of marine and terrestrial biotas. Fossils and Climate. Edited by P. Brenchley. 1984. John Wiley & Sons Ltd.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 15 2 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
Okuma 16 2 32
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 4 5 5 2 2 3
ÖÇ 2 4 4 5 5 5
ÖÇ 3 4 2 5 2 2 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek