GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703004122014 TURKİYEDE EKONOMİK SORUNLAR Seçmeli Ders Grubu 4 8 4,00

Lisans


Türkçe


Bu ders, Türkiye Ekonomisi dersinin uzantısıdır ve Türkiye’deki güncel ekonomik sorunların analiz edilmesi amacını taşımaktadır. Sorunlar analiz edilir ve çözüm önerileri tartışılırken, sorunların nedenleri de ortaya konmaktadır.


Prof. Dr. Mustafa MUTLUER


1 Türkiye ekonomisinin temel sorunlarını ortaya koyma
2 Türkiye ekonomisinin sorunlarını analiz edebilme becerisini kazandırma
3 Temel bir ekonomik sorun olarak bölgesel dengesizliğin analiz edebilme becerisi kazandırma


Yok


Yok


Dersin içeriğinde, milli gelir ve gelir dağılımı, yatırımların sektörlere göre dağılımı, bölgesel eşitsizlik, özelleştirme, dış ticaret yapısı, ekonomik krizler ve bunların coğrafi nedenleri ve Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisi içindeki yeri gibi konular ele alınmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Oryantasyon
2 Türkiye’de milli gelir ve gelir dağılımı sorunu
3 Türkiye’de kamu ve özel kesim yatırımları sorunu
4 Türkiye’nin dış ticaret yapısı ve buna bağlı sorunlar
5 Bölgesel dengesizlikler
6 Türkiye’nin dış / iç borç ve kronik diğer sorunları
7 Kayıt dışı ekonomi ve enflasyon sorunları
8 KIT’ler ve özelleştirme sorunları
9 Türkiye’de yaşanan ekonomik krizlerin temel nedenleri
10 Türkiye ekonomisinde sektörel sorunlar
11 Dış ekonomik ilişkiler sorunu
12 Vize
13 Yeni ekonomik düzene uyum sorunları I
14 Yeni ekonomik düzene uyum sorunları II
15 Genel değerlendirme ve tartışma
16 Final

KEPENEK, Yakup, YENTÜRK, Nurhan, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, 11. Baskı, İstanbul 2000 KAZGAN, Gülten, Küreselleşme ve Yeni Ekonomik Düzen, Altın Kitaplar, İstanbul 1997


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 4 12
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 4 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 6 24
Okuma 6 5 30
Ev Ödevi 3 4 12
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 3 3 3 4 3
ÖÇ 2 5 3 4 3 4 3
ÖÇ 3 5 3 4 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek