GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703004162014 GIS-II(COGRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGL.II) Seçmeli Ders Grubu 4 8 4,00

Lisans


Türkçe


Bu derste, Coğrafi Bilgi Sistemleri modellerinin tasarımı için uygulamalar yapılmaktadır. Öğrenciler, ilgi alanlarıyla ilgili mekansal verilerle bir araştırma yaparak, CBS teknikleri ve problem çözme ile ilgili becerilerini geliştirirler ve kamu, özel sektör ve akademik araştırmalar için kullanılan CBS modelleri ele alınarak benzerlikleri ve farkları incelenir. Öğrenciler, hem vektör hem de raster tabanlı CBS yazılımlarını kullanacaklar ve bölümüde gerçekleştirilen projelere dahil olacaklardır.


Assoc.Prof.Dr. M.Kirami ÖLGEN


1 Farklı amaçlar için CBS modelleri geliştirebilme
2 Bir CBS projesindeki teknik, idari, hukuki ve etik sorunları çözebilme


COG 420 GIS Uygulamaları I


Yok


Dağıtık mekansal veritabanları, Mekansal veri standartları ve metaveri, Kamu’da CBS Uygulamaları ve e-devlet, İş dünyasında CBS uygulamaları, Akademik amaçlı CBS uygulamaları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Mekansal veri standartları ve metaveri I
2 Mekansal veri standartları ve metaveri II
3 Büyük ve dağıtık mekansal veritabanları I
4 Büyük ve dağıtık mekansal veritabanları II
5 Web tabanlı CBS standartları
6 Kamu’da CBS uygulamaları ve e-devlet I
7 Kamu’da CBS uygulamaları ve e-devlet II
8 Kamu’da CBS uygulamaları ve e-devlet III
9 Arasınav (Vize)
10 İş dünyasında CBS uygulamaları I
11 İş dünyasında CBS uygulamaları II
12 İş dünyasında CBS uygulamaları III
13 Akademik amaçlı CBS uygulamaları I
14 Akademik amaçlı CBS uygulamaları II
15 Genel değerlendirme
16 Final Sınavı

Martin, D., 1996,Geographic Information Systems:Socioeconomic Applications, Routledge Pickles, J., 1995, Ground Truth: The Social Implications of GIS, The Guilford Press Zeiler, M., 1999, Modeling Our World, Esri press Mitchell, A., 1999,The Esri Guide to GIS Analysis, Esri Press Laurini, R., Thompson, D., 1995, Fundamentals of Spatial Information Systems, AP Müler, J.C:, et.al (eds.), 1995, GIS and Generalization, Taylor&Francis Star, J.L., et.al (eds.), 1997, Integration of GIS and Remote Sensing, Cambridge Press Maguire, D.J., et.al (eds.), 1993, GIS: Principles and Applications 2 vols., Longman Medyckyj-Scott, D., Hearnshaw, H.M.,1993, Human Factors in GIS, Belhaven P. İçişleri Bakanlığı, 2007, Coğrafi Tabanlı İl-Kent Yönetim ve Bilgi Sistemi Teknik Kılavuzu, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Ankara. Software Manuals


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 6 2 12
Uygulama/Pratik 8 2 16
Takım/Grup Çalışması 4 4 16
Alan Çalışması 4 5 20
Bireysel Çalışma 4 4 16
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 7 7
Okuma 4 6 24
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 3 5 4 5 5 4 4 5 4 4 3 4
ÖÇ 2 5 5 3 2 2 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek