GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703004182014 ULUSLAR ARASI TURIZM HAREKETLERİ Seçmeli Ders Grubu 4 8 4,00

Lisans


Türkçe


Uluslararası turizm hareketlerini takip etmek, dünyada turizmin mekansal gelişimini irdelemek, uluslararası yeni turizm yaklaşımları ve türleri hakkında bilgi sahibi olmak


Prof Dr. Gözde EMEKLİ


1 Uluslararası turizm hareketleri ve coğrafya
2 Yeni turizm merkezleri ve dağılışı
3 Yeni turizm türleri ve yaklaşımları

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Uluslararası turizm, turist kavramları, dünyada turizmin mekansal gelişimi, yeni turizm yaklaşımları ve türleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Uluslararası turizm -coğrafya ilişkisi
2 Dünyada turizmin gelişiminin açıklanması
3 Uluslararası turizmi etkileyen faktörler
4 Uluslar arası turizmde ekonomik ve siyasal yapının önemi
5 Turizmde yeni çekicilikler ve mekânlar
6 Uluslararası turizm ulaştırması ve önemi
7 Uluslararası turizmde konaklama ve hizmetler
8 Arasınav (Vize)
9 Kitle turizmi ve etkileri
10 Turizmde yeni destinasyonlar: Güneydoğu Asya, Amerika
11 Kruvaziyer turizmin gelişimi ve dağılışı
12 Kültürel turizmde öne çıkan mekanlar
13 Ekoturizmin önemi ve gelişimi
14 Kırsal turizmin gelişimi ve dağılışı
15 Avrupa Birliği turizm politikaları ve uluslararası turizme etkileri
16 Final

AYDIN, İsmet. 1990: Açıklamalı Turizm Terimler Sözlüğü. Aydın ÖZGÜÇ, N. 1998: “Turizm Coğrafyası”. Çantay Kitabevi. İstanbul. BUTTLER, R, W. 1991: “Tourism Environment and Sustainable Development, Environmental Conversation. V:18, N3, P: 201-209


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Proje Hazırlama 1 16 16
Makale Kritik Etme 3 6 18
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 5 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 4 20
Okuma 4 4 16
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 4
ÖÇ 2 3 4
ÖÇ 3 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek