GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703004242014 TÜRKİYE'DE ULUSLARARASI NÜFUS HAREKETLERİ Seçmeli Ders Grubu 4 8 4,00

Lisans


Türkçe


Göç sistemleri içerisinde Türkiye’nin değişmekte olan konumunu anlamak. Türkiye’nin geçirdiği farklı göç dönemlerini ayırt etmek ve günümüde Türkiye’den dışarıya ve Türkiye’ye doğru yaşanan nüfus hareketlerinin çeşitliliğini ve bunlara yol açan dinamikleri kavramak.


Dr. Öğr. Üy. lkay SÜDAŞ


1 Bu dersi aldıktan sonra öğrenciler, uluslararası nüfus hareketleri açısından Türkiye’nin farklı dönemlerini ayırt edebilirler.
2 Türkiye’nin özellikle 1990’lı yıllarla birlikte tecrübe ettiği farklı göç akımlarını öğrenerek, bunun yol açtığı çeşitliliği kavrarlar.
3 Türkiye’nin bir göç ülkesine dönüştüğü gerçeğinden yola çıkarak göç politikaları hakkında fikir sahibi olabilir ve yorum yapabilirler.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Cumhuriyet’in ilanından günümüze yaşanan başlıca göç dönemleri: Ulus-devlet inşaası (1920’lerden 1960’lara), Batı Avrupa’ya işgücü göçü (1960’lar – 1970’ler), Aile birleşmeleri ve işgücü göçünün yön değiştirmesi (1970’ler – 1980’ler), göçün politizasyonu, Sovet Sonrası göç süreçleri ve göç alan bir ülke olarak Türkiye (1990’lar ve 2000’ler).


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Oryantasyon
2 1920’ler: Ulus Devlet İnşası aşamasında göç politikaları: Türkiye- Yunanistan arası nüfus mübadelesi
3 Bulgaristan Kaynaklı Göçler
4 1940'lar ve 1950’ler: Azınlıkların Türkiye’yi terki
5 1960’lar: Batı Avrupa’ya iş gücü göçleri
6 1970’ler: İşçi Alımının durdurulması ve aile birleşmeleri
7 Türkiye’den iş gücünün yön değiştirmesi
8 Ara sınav
9 1980’ler: Avrupa’ya göçün politik hale gelmesi
10 1990’lar: Sovyet sonrası göç hareketleri
11 Düzensiz göçler için bir geçiş ülkesi olarak Türkiye
12 Düzensiz Göçler için bir geçiş ülkesi olarak Türkiye
13 Türkiye’ye emek göçü: Kadın Göçmenler
14 Turizmle bağlantılı göçler: Avrupa’dan Türkiye kıyılarına emeklilik göçü
15 Tartışma: Bir Göçler ülkesi olarak Türkiye
16 Final sınavı

ABADAN-UNAT, N. 2006. Bitmeyen Göç: Konuk İşçilikten Ulusötesi Yurttaşlığa. İstanbul Bilgi Üniverisitesi Yayınları. İstanbul AKGÜNDÜZ, A. 1999. “Osmanlı İmparatorluğu ve Dış Göçler, 1783-1922”, Toplum ve Bilim, Sayı: 80 BALKIR, C. TOPRAK-KARAMAN, Z., KIRKULAK, B. 2008. “Yabancı Emekli Göçünün Ekonomik ve Sosyal Etkileri: Antalya Örneği” C. Balkır (Editör) Uluslararası Emekli Göçünün Ekonomik ve Sosyal Etkileri: Antalya Örneği: Çalıştay Tebliğleri içinde, sf: 8–38 Antalya DENİZ, A., ÖZGÜR, M. 2010. “Rusya’dan Türkiye’ye Ulusaşırı Göç: Antalya’daki Rus Göçmenler” Ege Coğrafya Dergisi 19/1 (2): 13-30 ERDER, S. 2000. “Uluslar arası Göçte Yeni Eğilimler: Türkiye ‘Göç Alan’ Ülke mi? İçinde Atacan F: ,Ercan F:, Kurtuluş H:, Türkay M: (Eds.) Mübeccel Kıray için Yazılar Armağan Dizisi sf. 235-259. Bağlam Yayınları. İstanbul. İÇDUYGU, A., ERDER, S., GENÇKAYA, Ö. F. 2014. Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023: Ulus-devlet Oluşumundan Ulus-ötesi Dönüşümlere. MiReKoç Proje Raporları 1/2014 TÜBİTAK 1001_106K291, Eylül 2009 Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi. İstanbul İÇDUYGU, A., K. BIEHL. 2012. “Türkiye’ye Yönelik Göçün Değişen Yörüngesi” Kentler ve Göç: Türkiye, İtalya, İspanya içinde, sf.9-72 İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. İstanbul MUTLUER, M. 2003. Uluslararası Göçler ve Türkiye. Çantay Kitabevi. İstanbul SÜDAŞ, İ., M. MUTLUER. 2010. “Daha İyi Bir Hayata Doğru: Yaşam Biçimi Göçü” Ege Coğrafya Dergisi. 19 (1) 31-47Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 2 32
Bireysel Çalışma 16 1 16
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 3 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 3 12
Okuma 16 2 32
Toplam İş Yükü (saat) 108

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 4 5
ÖÇ 2 5 4 5
ÖÇ 3 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek