GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703004262014 UYGULAMALI TURİZM COĞRAFYASI Seçmeli Ders Grubu 4 8 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı; öğrencilerin “Türkiye Turizm Coğrafyası” ve “Yakın Çevre Turizmi” derslerinde gördükleri konuları; ödev, anlatım, proje, anket, alan çalışması vb. şeklinde uygulamalı olarak pekiştirmelerini sağlamaktır.


Prof. Dr. Füsun Baykal


1 Türkiye’nin, Ege Bölgesi'nin ve İzmir'in turizm potansiyelini ve bu potansiyelin kullanımını alan çalışması örnekleri üzerinde gözlem, araştırma ve yorum yapabilme
2 Türkiye’nin, Ege Bölgesi'nin ve İzmir'in turizm destinasyonlarını turizm coğrafyası yaklaşımıyla yerinde tanıyabilme (uygulamalı alan çalışması)
3 Türkiye’de Ege Bölgesi'nde ve İzmir'de turizmin etkilerini alansal örnekler üzerinden araştırma karşılaştırma ve yorum yapabilme
4 İzmir yakın çevresinde turizm potansiyeli yüksek olan yeni alanları saptayabilme ve onlar hakkında SWOT analizi yapabilme
5 İzmir yakın çevresinde turizmin mekansal analizini yapabilme, farklı destinasyonları karşılaştırabilme
6 İzmir yakın çevresinde yeni turizm türlerini geliştirme fırsatlarını gözlem, görüşme ve yerel incelemelerle saptayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Türkiye Turizm Coğrafyası ve Yakın Çevre Turizmi derslerindeki konular çerçevesinde uygulamalı çalışmalar yapmak: örnek alanda turizm potansiyelini saptama, mevcut potansiyel kullanım alanlarına eleştiriler getirme, turizmin etkilerini yakın çevrede gözlemleme ve analiz etme, yeni geliştirilecek turizm alanlarını saptama ve tüm bu konularla ilgili, ödevler yapma, örnek proje geliştirme


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bir yerin turizm potansiyelinin saptanması (arz analizi)
2 Bir yerin turizm potansiyelinin saptanması (talep analizi)
3 Bir yerin turizm potansiyelinin saptanması (rekabet ve pazar analizi)
4 Bir destinasyonda (termal turizm destinasyonu) potansiyelin kullanımı üzerinde değerlendirmeler
5 Bir destinasyonda (kıyı turizmi destinasyonu) potansiyelin kullanımı üzerinde değerlendirmeler
6 Bir destinasyonda (kültürel turizm destinasyonu) potansiyelin kullanımı üzerinde değerlendirmeler
7 Kıyı turizmi, termal turizm ve kültürel turizm destinasyonları hakkında karşılaştırmalı analiz
8 Ara sınav
9 Bir destinasyonda (kıyı turizmi destinasyonu) turizmin etkilerini gözlemleme ve analiz etme
10 Bir destinasyonda (kültürel turizm destinasyonu) turizmin etkilerini gözlemleme ve analiz etme
11 Bir destinasyonda (termal turizm destinasyonu) turizmin etkilerini gözlemleme ve analiz etme
12 İzmir yakın çevresinde yeni turizm destinasyonu ve yeni turizm türü geliştirme (proje: termal turizm)
13 İzmir yakın çevresinde yeni turizm destinasyonu ve yeni turizm türü geliştirme (proje: kültürel turizm)
14 İzmir yakın çevresinde yeni turizm destinasyonu ve yeni turizm türü geliştirme (proje: kırsal turizm)
15 İzmir yakın çevresinde yeni turizm destinasyonu ve yeni turizm türü geliştirme (proje: agroturizm)
16 Final

Özgüç, N. (1998). Turizm Coğrafyası. Çantay Kitabevi, İstanbul. Yardımcı Kaynaklar: Aktaş, G. (2008). Türkiye Turizm Coğrafyası. Detay Yayınları, Ankara.Baykal, F., (2019). "Türkiye Turizm Coğrafyası", Türkiye Beşeri ve İktisadi Coğrafyası (Ed. Nuran Taşlıgil - Güven Şahin), s. 349 - 417, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.ktaş, G. (2008). Türkiye Turizm Coğrafyası. Detay Yayınları, Ankara. Baykal, F. (2011) (Proje Yürütücüsü). Sürdürülebilir Turizm Yaklaşımıyla Dikili ve Bergama’yı Bütünleştirme Potansiyeli. TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı, Proje No: 109K323.Doğaner, S. (2001). Türkiye Turizm Coğrafyası. Çantay Kitabevi, İstanbul. Doğaner, S. (2001). Türkiye Turizm Coğrafyası. Çantay Kitabevi, İstanbul. Ege Turizm Derneği (Ed. A. Timur, F. Baykal, G. Emekli) (2009). İzmir Ekoturizm Güzergahları. İzmir İl Kültür ve Turizm Md. (2006). İzmir Turizm Tanıtma Kitapları (5 adet). Soykan F., Sezer L. İ., Işık, Ş. (1993). “Karaburun Yarımadası’nın Doğal Özellikleri, Tarihsel Coğrafyası ve Turizm Potansiyeli”, E.Ü. Araştırma Fon Saymanlığı 1989/002 No lu Proje, İzmir. Soykan, F. (2004). Bir Turizm Coğrafyası Araştırması: Kırsal Alanların Turizm Potansiyelinin Saptanması Ve Şirince Köyü‘Ne Uygulanması. İzmir. “E.Ü. Edebiyat Fak. Yay.:122”. 121 s. Soykan, F. (2004). “Seferihisar Turizmi Ve Alternatif Turizm Olanakları” Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu, 7-8 Ekim 2004, Seferihisar. Sempozyum Bildiriler Kitabı, 193-184. Soykan, F. (2006). “İzmir’de Kırsal Turizm: Kuramsal Yaklaşım Ve Örnekler” İzmir Turizm Sempozyumu, 18-19 Nisan 2006, İzmir. Bridel, l. 1969. La géographie appliquée au tourisme .Le Globe. Revue genevoise de géographie, tome 109, pp. 5-6Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ev Ödevi 2 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 20 1 20
Bireysel Çalışma 15 2 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Okuma 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 4 4 4 3 4 3 3
ÖÇ 2 4 3 4 3 5 3 3 5 3 3
ÖÇ 3 5 3 3 3 4 3 4 4 4 5 3
ÖÇ 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 1
ÖÇ 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 5 3
ÖÇ 6 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek