GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
503007042015 GREEN CHEMISTRY AND SUSTAINABLE TECHNOLOGIES Seçmeli Ders Grubu 3 6 3,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı, yeşil kimya ve mühendislik kavramları ile yeşil kimyanın 12 temel prensibinin öğrenciler tarafından kavranmasının sağlanmasıdır. Bu kapsamda ele alınacak çevre dostu yaklaşımlar, güvenli sentez ve ayırma süreçleri, atık ayırma ve yönetimi, yenilenebilir enerji kaynakları, güvenli tasarım ölçütleri ve sürdürülebilirlik kavramları ile öğrenciler, yaşam döngüsü analizi hakkında bilgi sahibi olacaklardır


Dr.Öğr.Üyesi Nilay GİZLİ


1 Yeşil kimya, yeşil mühendislik ve sürdürülebilir teknolojiler kavramları hakkında bilgi sahibi olma
2 Yeşil kimya olgusunun 12 temel ilkesini kavrama ve bu ilkeleri tasarım ölçütü olarak ele alabilme
3 Yaşam çevrimi analizi yapabilme
4 Sürdürülebilir teknolojiler, dünyada ve ülkemizdeki gelişmeler ve yeni yönelimler konularında bilgi sahibi olma ve bunları takip edebilme

Birinci ÖğretimYok


Yeşil kimya ve mühendislik kavramları. Yeşil Kimya’nın 12 temel prensibine genel bakış. Sürdürülebilirlik kavramı, sürdürülebilirlik için yeşil kimya, sürdürülebilir teknolojiler. Yaşam döngüsü kavramı. Tasarım aşamasında yeşil yaklaşımlar ve yaşam döngüsü çözümlemesi. Yeşil çözgenler ve iyonik sıvılar. İyonik sıvıların ayırma süreçlerinde kullanılması. Süperkritik CO2 özütlemesi: Karbondioksit’in organik solventlerin yerine özütleme süreçlerinde kullanılması. Sonokimyasal süreçler, sentezve atık arıtım uygulamaları. Fotokimya ve mikrodalga kavramları ve bunların çevre dostu uygulamalar olarak kullanımları. Sürdürülebilir teknolojiler. Yeşil enerji kaynakları, solar güç, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, biyoyakıtlar. Kendiliğinden (inherently) güvenli tasarım kavramı ve ilkeleri. Sıfır atık tasarım ilkeleri ve atık yönetimi. Endüstriyel örnekler ve olay incelemeleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yeşil kimya ve mühendislik kavramları. Yeşil Kimya’nın 12 temel prensibine genel bakış
2 Sürdürülebilirlik kavramı, sürdürülebilirlik için yeşil kimya, sürdürülebilir teknolojiler
3 Yaşam döngüsü kavramı. Tasarım aşamasında yeşil yaklaşımlar ve yaşam döngüsü çözümlemesi.
4 Yeşil mühendislik yaklaşımları, temiz sentez yöntemleri, katalitik kimyasal reaksiyon süreçlerinde yeşil uygulamalar, biyokatalizörler.
5 Yeşil çözgenler ve iyonik sıvılar
6 İyonik sıvıların ayırma süreçlerinde kullanılması
7 Süperkritik CO2 özütlemesi: Karbondioksit’in organik solventlerin yerine özütleme süreçlerinde kullanılması
8 ARASINAV
9 Yenilenebilir kaynaklar ve yenilikçi malzemeler
10 Sürdürülebilir teknolojiler
11 Sürdürülebilir teknolojiler
12 Kendiliğinden (inherently) güvenli tasarım kavramı ve ilkeleri
13 Kendiliğinden (inherently) güvenli tasarım kavramı ve ilkeleri
14 Endüstriyel örnekler ve süreç incelemeleri
15 Endüstriyel örnekler ve süreç incelemeleri
16 FİNAL

1) Marteel-Parrish, A.E., Abraham, M. A., (2004) Green Chemistry and Engineering: A Path to Sustainability, AIChE, John Wiley Sons, Inc. Canada. 2) Jimenez-Gonzales C., Constable D.J.C., (2011) Green Chemistry and Engineering: A Practical Design Approach, AIChE, John Wiley Sons, Inc. Canada 3) Anastas, P. T., Warner, J. C. (1998) Green Chemistry: Theory and Practice. New York: Oxford Science Publications


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bütünleme Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Tartışma 0 0 0
Bireysel Çalışma 5 5 25
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 89

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek