GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
INT404 İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli Ders Grubu 2 4 2,00

LisansBu dersin amacı öğrencilerin geliştirdikleri iş fikri ve buluşların ekonomik değerlerinin doğru bir şekilde belirlenmesini sağlamak ve teknoloji lisanslama süreçlerini anlatmaktır.1 İnovasyonun ticarileştirme süreçlerini doğru anlama ve uygulama,
2 Patent değerleme yöntemlerini anlama ve uygulama
3 Girişim fikri oluşturma ve bunun yatırım değerini belirleye bilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


a) İnovasyonun korunması, b) İş Planı kavramı ve mantığının öğrenilmesi c) Buluşların değerinin hesaplanması, d) Lisanslama yöntemleri e) Lisanslama süreçleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma ve ders planı hakkında bilgilendirme
2 Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyonun durumu
3 Ar-Ge ve inovasyon temel kavramları
4 Fikri mülkiyet hakları temel kavramları
5 İnovasyonun ticarileştirme yöntemleri- 1
6 İnovasyonun ticarileştirme yöntemleri- 2
7 Genel Değerlendirme
8 Ara Sınav
9 Başarılı ve başarısız ticarileştirme örnekleri
10 Buluş değerleme yöntemleri-1
11 Buluş değerleme yöntemleri-2
12 Başarılı bir lisanslamaya nasıl hazırlanılır?-1
13 Başarılı bir lisanslamaya nasıl hazırlanılır?-2
14 Lisanslama görüşmelerinde uzlaşma süreci
15 Lisans sözleşmelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar
16 Final Sınavı


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek