GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703003412020 SİYASAL COĞRAFYA Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Bu ders, ilişki içindeki iki temel faktörün incelenmesi yoluyla Siyasi Coğrafya alanına bir giriş yapmaktadır: Mekansal konum ve politik karar alma. Küresel ve ulusal ölçekten verilen güncel örnekler ile bu ilişkileri incelemek dersin temel amacıdır.


Prof. Dr. Mustafa MUTLUER


1 Siyasal iradenen mekana yansıması ve ontolojik bir varlık olarak devlet kurumunun diğer siyasal iradeler ile kurduğu ilişkilerin incelenmesi
2 Uluslar arası ilişkilerin üzerine oturduğu teorilerin ortaya konması
3 Uluslar arası güncel ilişkiler arasında ilişki kurma becerinin kazandırılması


Yok


Yok


Ders pek çok anahtar konuya tarihsel bir bakış açısı katarak zamanın önemi üzerinde de durmaktadır. Ele alınacak konular şunlardır: Jeopolitik, devlet topraklarının ve sınırlarının gelişimi, hükümetlerin rolü, toprak iddialarının değerlendirilmesi ve bölgesel ve yerel ölçekteki siyasi etkinliklerin karmaşıklığı.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Oryantasyon
2 Siyasal Coğrafyanın Tanımı Kapsamı ve Önemi
3 Siyasal Coğrafya’da Alan
4 Devlet nedir? Yönetim ve Örgütlenme olarak devlet tipleri
5 Şekilsel ve alansal açıdan devlet tipleri
6 Sınırlar
7 Siyasal Coğrafya’da Ekoller (Alman Ekolü)
8 Siyasal Coğrafya’da Ekoller (İngliz Ekolü)
9 Siyasal Coğrafya’da Ekoller (Amerikan Ekolü)
10 Soğuk Savaş Dönemi ABD jeopolitik açılımları
11 Soğuk Savaş Dönemi SSCB jeopolitik açılımları
12 Vize
13 Uluslar arası siyasi ve askeri organizasyonlar I
14 Uluslar arası siyasi ve askeri organizasyonlar II
15 Uluslar arası Çatışma Alanları
16 Final

HUNTINGTON, S., 2006, Medeniyetler Çatışması, Vadi Yayınları BRZEZINSKI, Z., 2005, Büyük Satranç Tahtası, İnkılap Kitabevi DONNAN, H., WILSON, T.M., 2002, Sınırlar – Ulus Devletin Uçları, Ütopya Yayınları ARI, T., 2008, Uluslararasi İlişkiler Teorileri, MKM yayınları AĞAOĞULLARI, M.A., 2006, Ulus-Devlet ya da Halkın Egemenliği, İmge Kitabevi FOUSKAS. V., 2004, Balkanlar Ortadoğu Kafkasya – Soğuk Savaş Sonrası ABD Politikaları ANDERSON, B., 2009, Hayali Cemaatler – Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması, Metis Yayınları


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Proje Hazırlama 2 12 24
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 3 4 4 3
ÖÇ 2 5 5 3 5 3 3
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek