GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703003422020 OSEANOGRAFYA Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; okyanus ve denizler tabanlarının oluşumu, morfolojik gelişimi ile deniz suyunun fiziksel, kimyasal ve dinamik özelliklerini öğrenmeleridir.1 Oseonografya bilimini oluşturan başlıca disiplinleri ve bunlar arasındaki ilişkileri ve nemi kavrama okyanusların yapısı ve okyanuslardaki dolaşımın önemini kavrama
2 Okyanus tabanlarının ve okyanus sularının fiziksel ve kimyasal özelliklerinin oluşumuna ilişkin deneysel, teorik ve gözleme dayanan yöntemleri kavrama.
3 Okyanusların iklim sistemi üzerindeki önemini kavrama


Yok


Yok


Levha tektoniği, denizaltı jeoloji ve jeomorfolojisi, denizel sedimanlar, suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri, akıntılar


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi. Harita üzerinde okyanus ve denizlerin gösterilmesi.
2 Deniz ve okyanuslar arasındaki farklar
3 Levha tektoniği ve denizaltı jeomorfolojisine giriş
4 Kıtasal kenarın oluşumu ve özelliklerinin açıklanması.
5 Okyanus tabanına ait morfolojik birimlerden abisal ova ve abisal tepelerin oluşumunun açıklanması.
6 Okyanus tabanına ait morfolojik birimlerden denizaltı dağları ve guyotların oluşumunun açıklanması
7 Okyanus tabanına ait morfolojik birimlerden ada yayları ve hendeklerin oluşumunun açıklanması
8 Arasınav (Vize)
9 Okyanus ortası sırtlarının oluşumu ve özelliklerinin açıklanması.
10 Denizaltı çökellerinin oluşumu ve özelliklerinin açıklanması
11 Mercanlar, mercan resifi ve atollerin oluşumu, coğrafi dağılışlarının anlatılması
12 Deniz suyunun fiziksel ve kimyasal özellikleri
13 Deniz suyu sıcaklıkları, su sıcaklığını belirleyen faktörler
14 Deniz suyunun tuzluluk özellikleri, termohalin dolaşımı ve iklim üzerine etkisi
15 Okyanus akıntıları ve iklim üzerine etkileri
16 Final

Barry R.G. and Chorley R. J. (1998) Atmosphere, Weather and Climate (7th edn), Routledge, London (409 Atalay, İ. 1981. Denizaltı Jeolojisi ve Jeomorfolojisi. Atatürk Ünv. Yay: 582, Erzurum (384 s.) Duxbury A.C. and Duxbury A. B. 1997 World's Oceans, McGraw-Hill, (504 p p.) İnandık H. 1971. Deniz ve Kıyı Coğrafyası. İstanbul Ünv. Yayınları: 1219, Coğ. Enst Yay: 47,(210 s.). Riley, J. P. and R. Chester, eds.1983. Chemical Oceanography, Vol.8. Academic Press , New York. (398 pp.). Shepard, F. P. 1973. Submarine Geology, 3 ed. Harper and Row, New York, (57 p p.).


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 8 2 16
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
Okuma 8 2 16
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek