GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703003012020 İKLİM TİPLERİ Ders 3 5 2,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı iklim sınıflandırmalarında kullanılan yöntemleri tanımak ve bunlar içinden jenetik iklim sınıflandırma yöntemlerinden biri olan strahler iklim sınıflandırmasına göre 14 farklı makroiklim tipinin özellikleri ve yayılış alanı hakkında bilgi edinmektedir.


Prof. Dr. Ecmel Erlat


1 Amprik, jenetik ve uygulamalı iklim sınıflandırmaları arasındaki farkları öğrenme
2 Bir bölgenin iklimini Strahler iklim sınıflandırmasına göre değerlendirebilmek
3 Dünyada gözlenen iklim tiplerinin özelliklerini tanımlayabilme ve iklim tiplerinin alansal dağılışını öğrenme

Birinci Öğretim


Yok


[Yok]


Hava kütleleri ve cephe sistemlerinin esas alındığı jenetik iklim sınıflandırmasına göre dünya iklimlerinin özelliklerini tanıma.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 derse giriş ve kaynakların tanıtımı
2 İklim sınıflandırma yöntemleri (Amprik, jenetik ve uygulamalı iklim sınıflandırmaları)
3 jenetik iklim sınıflandırmalarının tarihi, bu yöntemle yapılan iklim sınıflandırmaları ve Strahler iklim sınıflandırmasının özellikleri
4 Alçak enlem iklimleri ve Nemli Ekvatoral iklim
5 Alize rüzgarlarına karşı kıyı iklimi ve Tropikal çöl ve step ikliminin özellikleri
6 Batı kıyısı çöl iklimi ve Tropikal nemli/kurak iklim tipi
7 Orta enlem iklimlerinin oluşumunda rol oynayan jenetik-dinamik özellikler
8 Arasınav
9 Nemli subtropikal iklim
10 Denizel batı kıyısı iklimi
11 Akdeniz iklimi
12 Orta enlem çöl ve stepleri, nemli karasal iklim
13 Yüksek enlem iklimlerinin oluşumunda rol oynayan jenetik-dinamik faktörler
14 Karasal ve denizel subarktik iklimler
15 Tundra ve polar iklimler
16 Final sınavı

Barry R.G. and Chorley R. J. (1998) Atmosphere, Weather and Climate (7th edn), Routledge, London (409 pp.). Erlat E. 2014. Dünya İklimler. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 186, İzmir. Erol O. (1999) Genel Klimatoloji (Genişletilmiş 5. Basım). Çantay Kitabevi, İstanbul (399 s.). Oliver J. E. and Wilson L. (1987). Climatic classification. In J. E. Oliver and R. W. Fairbridge (eds) The Encyclopedia of Climatology, Van Nostrand Rienhold, New York, 231-6.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bireysel Çalışma 8 1 8
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 2 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 5 20
Okuma 6 4 24
Toplam İş Yükü (saat) 64

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 4
ÖÇ 2 3 4
ÖÇ 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek