GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703003062020 TÜRKİYE SANAYİ COĞRAFYASI Ders 3 6 2,00

Lisans


Türkçe


Türkiye’nin sanayileşme politikaları, kalkınma, Türkiye sanayinin mekansal dağılımındaki farklılıklar ve Türkiye sanayinin yapısı ve sorunlarını incelemek dersin temel amacıdır.1 Türkiye’nin sanayi politikalarını öğrenme
2 Türkiye sanayinin mekansal dağılımındaki farklılıkları kavrayabilme
3 Türkiye sanayinin yapısı ve yeni küresel ekonomik düzen arasında ilişki kurabilme


Yok


Yok


Bu ders aynı yılın birinci döneminde okutulan sanayi Coğrafyası dersinin bir devamıdır. Birinci dönemde sanayi coğrafyası ile ilgili verilen genel konulardan sonra, bu derste Türkiye Sanayisi üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye’nin sanayileşme politikaları, kalkınma, ve Türkiye’de sanayileşmenin yapısı ve sorunları ele alınan konular arasındadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Oryantasyon
2 Dünya sanayi içinde Türkiye’nin yeri
3 Türkiye ekonomisi içinde sanayinin yeri ve önemi I
4 Türkiye ekonomisi içinde sanayinin yeri ve önemi II
5 Türkiye’de sanayileşme politikaları I
6 Türkiye’de sanayileşme politikaları II
7 Türkiye’de sanayileşmede meydana gelen değişmeler
8 Sanayi kuruluşlarının alansal dağılışı ve nedenleri I
9 Sanayi kuruluşlarının alansal dağılışı ve nedenleri II
10 Sanayi alt sektörleri
11 Türkiye sanayinde mekan kullanımı
12 Vize
13 Yeni sanayi odakları (Anadolu Kaplanları)
14 Türkiye’nin sanayileşme sorunları
15 Genel değerlendirme ve tartışma
16 Final

AYDA, Eraydın, Post Fordizm ve Değişen Mekansal Öncelikler, ODTÜ Yay., Ankara, 1992. BAZIN, Marcel/TAPIA, Stephane de, “L’industrialisation de la Turquie: processus de développement et dynamiques spatiales”, Mediterranee, No: 3.4, France, 1997. DİE, “Yeni yerel sanayi odakları araştırma projesi”, DİE Haber Bülteni, Ankara, 1997. IŞIK, Şevket, “Türkiye’de sanayi faaliyetlerinin dağılışında meydana gelen değişmeler”, Ege Coğrafya Dergisi, Sayı: 11, İzmir, 2000, S.111-130. MUTLUER, Mustafa, Gelişimi, Yapısı ve Sorunlarıyla Denizli Sanayii, Denizli Sanayi Odası Yayınları, İzmir, 1995. MUTLUER, Mustafa, “Investissement des émigrés turcs à Denizli”, Revue Europeenne des Migrations Internationales, Volume: 13, No:2, Poitiers (France), 1997, s. 179-195.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Proje Hazırlama 2 12 24
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
Okuma 14 1 14
Toplam İş Yükü (saat) 92

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek