GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
Bİİ306DİVKA DİNLER VE KADIN Seçmeli Ders Grubu 3 6 3,00

LisansKişisel inanç ve eğilimler bir yana, din toplumsal açıdan önemli bir olgudur. Dolayısıyla toplumsal her konu veya sorunla şöyle ya da böyle ilgilidir. Kadın sorunları ve toplumsal cinsiyet konuları da dini inançlar göz önüne alınmadan tam olarak değerlendirilemeyecektir. Bu dersin amacı sadece İslamiyette değil tarihten günümüze dini geleneklerde cinsiyetin ne şekilde algılandığını; kutsal metinler, gelenek ve hukuki normlar açısından dinlerde cinsiyet farklılığına bakış açılarını incelemek; bir takım ayrımların dinlerin özünden mi yoksa gelenekten ve kültürden mi kaynaklandığını ortaya koymak; cinsiyet ayrımcılığına karşı dini geleneklerin katkı sunabilme imkanını değerlendirmektir.


Prof. Dr. Bekir Zakir ÇOBAN


1 1- Dini geleneklerde ve kutsal metinlerde cinsiyetin nasıl anlaşıldığını öğrenir. 2- Dinler arasında cinsiyet konusundaki benzerlik ve farklılıkları kavrar. 3- Cinsiyet ayrımcılığı ve kadın karşıtı söylemin dayandırıldığı dini temelleri görür. 4- Ayrımcılık konusunda dinden gelen ile kültürden gelen arasındaki farkı kavrar. 5- Cinsiyet ayrımcılığına karşı dini geleneklerin ne şekilde bir katkı sunabileceği üznerine fikir sahibi olur.

Birinci Öğretim


Yok


-


Farklı dini geleneklerde kadının konumu ve günümüz kadın sorunları ile ilgili tartışmaların bu dini geleneklere yansımaları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yerel Dinlerde Kadın
2 Yahudilikte Kadın
3 Hıristiyanlıkta Kadın
4 İslam ve Kadın
5 İslam ve Kadın
6 Doğu ve Uzakdoğu Dinlerinde Kadın
7 Ortodoks ve Mistik Gelenekler Açısından Kadın
8 Ara sınav
9 Din ve Kadın Konusunda Eleştirel Yaklaşımlar
10 Günümüz Dünyasında Din ve Kadın Sorunları
11 Feminist Teoloji
12 Anaerkil bir Müslüman Topluluk: Minangkabau
13 Dinden ve Kültürden Geleni Ayırmak
14 Ruhun cinsiyeti var mıdır : Dinlerin cinsiyet ayrımcılığına karşı katkı imkanı
15 Final Sınavı

1- Marry Pat Fisher, Women in Religions, 2010. 2- L. Joy Peach, Woman in World Religions, 2001. 3- Fatmagül Berktay, Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın, 1996. 4- Hidayet Şefkatli Tuksal, Kadın Karşıtı Söylemin Islam Geleneğindeki Izdüşümleri, 2000. 5- Özlem Topcan, Yahudilik ve Hıristiyanlık Dini Geleneklerinde Toplumsal Cinsiyet, Yükseklisans Tezi (Ankara Ün. Sos. Bil. Enst. Kadın Çalışmaları, 2010). 6- A. M. Clifford, Introducing Feminist Theology, 2009. 7- Annamerie Schimmel, Ruhum Bir Kadındır (Islamda Kadın), 1999. 8- Islamiyat Dergisi, Kadın Özel Sayısı, 2000.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 1 4
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 1 6
Okuma 12 3 36
Toplam İş Yükü (saat) 76

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek