GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
704001212007 AUFSATZ-II Ders 1 2 4,00

Lisans


Almanca


Bu dersin amacı, öğrencilerin Almanca konuşma ve yazma becerilerini geliştirerek özgeçmiş, iş başvurusu, karakter analizi, tasvir, özet çıkarma, makale yazma yöntemlerini kavramalarını, kısa öykü yazma kurallarını ve var olan bir metnin türünü başka bir türe dönüştürebilmeyi öğrenerek bu bağlamda bilimsel çalışma yöntemlerine ilişkin bilgi ve beceri edinmelerini ve böylelikle herhangi bir konuda akademik düzeyde Almanca kompozisyon yazma becerisi kazanmalarını sağlamaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Kadir Albayrak


1 Kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve kompozisyon planı yapma gibi kavramlar hakkında temel bilgi ve beceri.
2 Özgeçmiş, iş başvurusu, karakter analizi, tasvir, özet çıkarma, makale yazma yöntemlerini kavrayabilme.
3 Kısa öykü yazma ve var olan bir metnin türünü başka bir türe dönüştürme becerisi kazanarak bilimsel çalışma yöntemlerine ilişkin bilgi ve beceri
4 Yazı dili ile sözel dil arasındaki temel farkları kültürlerarası iletişim ve etkileşim bağlamında ayırt edebilme.
5 Verilen örnekler üzerinde farklı bakış açıları geliştirerek yazma çalışmaları yapabilme
6 Dil, anlatım özellik ve tekniklerini kullanarak bir metnin özetini çıkarabilme.
7 Verilen herhangi bir güncel, siyasi, çevresel, kültürel ya da edebi konuda planlı bir şekilde eleştirel düzeyde Almanca kompozisyon yazma becerisi.
8 Kompozisyonla ilgili genel bilgileri kullanma ve kompozisyon yazmada gerekli olan aşamaları planlama becerisi.
9 Almanca’nın yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavrayabilme ve dil-düşünce-kültür bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Almanca’yı doğru kullanabilme.
10 Almanca konuşma ve yazma becerisini geliştirebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Çeşitli konularda Almanca kompozisyon çalışmalarının yapılması. öğrenilmesi. Eleştirel Kompozisyon yazma. Kompozisyonlarda desteklenen ve desteklenmeyen (pozitif negatif) düşüncelerin verilmesi. Almanca dil kullanımı ve yetisinin geliştirilmesi. Neden-Sonuç ilişkisini gözeterek yazma çalışmaları yapma. Kompozisyonlarda Giriş-Gelişme-Sonuç bölümlerinin planlanması ve uygulanması. Almanca resmi ve gayri resmi mektup yazma. Güncel konularda Almanca kompozisyon yazma. Almanca Özgeçmiş yazma. Almanca çeşitli resmi yazı ve dilekçeler yazma. Atasözleri ve deyimler üzerine kompozisyonlar yazma.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin amacının ve içeriğinin tanıtılması
2 İlk yarıyıla genel bir bakış
3 Almanca kompozisyon çalışması.
4 Almanca tasvir.
5 Almanca makale yazma.
6 Atasözleri üzerine kompoziyon yazma
7 Deyimler üzerine kompozisyon yazma.
8 Arasınav
9 Bilimsel yazı yazma yöntemleri
10 Almanca resmi yazı ve rapor yazma.
11 Almanca resmi ve gayri resmi mektup yazma.
12 Güncel bir konuda Almanca kompozisyon yazma
13 Bireysel ya da grup olarak sunumların yapılması
14 Bireysel ya da grup olarak sunumların yapılması
15 Bireysel ya da grup olarak sunumların yapılması
16 Final Sınavı

Fritz Gesing Dumont: Kreativ schreiben. Literatur und Kunst Verlag, 2004.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 8 2 16
Tartışma 2 2 4
Proje Hazırlama 1 8 8
Proje Sunma 1 2 2
Makale Yazma 3 2 6
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16
Toplam İş Yükü (saat) 125

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 4 5 4 5
ÖÇ 2 2 4 2 5
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 4 4 4 4
ÖÇ 5 5 3 5 3
ÖÇ 6 3 3 3 4 3 3
ÖÇ 7 5 5 5 3 5 4
ÖÇ 8 5 4 3 5
ÖÇ 9 5 5 3 5
ÖÇ 10 4 5 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek