GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
704002472002 DEUTSCHE PROSA -I Seçmeli Ders Grubu 2 3 3,00

Lisans


Almanca


Bu dersin amacı, öğrencilerin Alman edebiyatının düzyazı türüne ait Stefan Zweig’ın “Schachnovelle” adlı novel örneğinde edebiyat biliminin metin yorumlamaya ilişkin temel terimlerini ve yaklaşımlarını kavrayabilmesini ve uygulayabilmesini, metin anlama sürecinde sorular geliştirebilmesini ve tartışabilmesini sağlamaktır. Özellikle nesir türüne ait özellikler ve analiz yöntemleri öne çıkmaktadır.


Prof. Dr. Saniye Uysal Ünalan


1 Metin okuma ve anlamanın edebiyat bilimi temel kavramları doğrultusunda yapılan bir eylem olduğu deneyim ve bilgisini kazanma
2 Anlatım teknikleri ve biçimleri konusunda metin üzerinde uygulayarak bilgi kazanma
3 Retorik figürlerin edebi metnin yapısındaki işlevi ve bu işlevin metin analizini belirlemesi konusunda bilgi kazanma ve görüş geliştirme
4 Yukarıdaki öğrenme çıktıları ile metin çözümlemede soru geliştirme ile tartışma deneyim ve becerisini kazanma

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Stefan Zweig’ın “Schachnovelle” adlı metninin edebiyatbilimsel incelemesi. Anlatım teknikleri ve biçimleri, novel türü özellikleri, retorik figürler, metnin kurgusunu oluşturan içsel ve dışsal yapı ile ilgili teorik bilgiler ve bunların okumada uygulaması. Edebi eserin oluştuğu dönemin edebiyat tarihsel açıdan ele alınması ve bu açının metin incelemedeki işlevi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin amacının ve içeriğinin tanıtılması
2 Hesse’nin ve eserlerinin 20.yy. Alman edebiyatı içindeki yerinin ele alınması
3 Siddhartha metninin dışsal yapısının ele alınması
4 İçerik, tema, anlatım biçimleri temel kavramlarının teorik ve uygulamalı işlenişi
5 Motif, sembol ve metafor kavramlarının teorik ve uygulamalı işlenişi
6 Motif, sembol ve metafor kavramaları ile ilgili ödevin tartışılması
7 İşlenen konular ile ilgili bir deneme yazma ödevinin tartışılması
8 Ara Sınav
9 Metnin farklı okuma biçimlerinin tanıtılması
10 Eserin “Hint edebiyatı” alt başlığının yorumlama tekniği olarak işlenmesi
11 Doğu felsefesinin Batı edebiyatında alımlanması
12 Batı edebiyatında Modernizm ve Özne teması
13 Eserde Öznenin Arayışı temasının yorumlanması
14 Öznenin Arayışı temalı analizi konu edinen denemelerin okunması
15 Tüm konuların değerlendirmesi
16 Final Sınavı

1. Stefan Zweig: Schachnovelle. Frankfurt a. M.: Fischer, 2010. 2. Walburga Freund-Spork: Schachnovelle von Stefan Zweig.: Textanalyse und Interpretation mit ausführlicher Inhaltsangabe und Abituraufgaben mit Lösungen (Königs Erläuterungen und Materialien, Band 384) 3. Petersen Jürgen H., Wagner-Egelhaaf Martina. Einführung in die neuere deutsche Literaturwissenschaft. Berlin: Erich Schmidt, 2009.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 4 2 8
Proje Hazırlama 1 8 8
Proje Sunma 1 2 2
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 103

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 2 3 3 5 3 4
ÖÇ 2 5 4 5 3 4
ÖÇ 3 5 4 5 3 4
ÖÇ 4 5 5 5 4 5 5 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek