GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
704004412002 ANGEWANDTE SPRACHWISSENSCHAFT-I Ders 4 7 5,00

Lisans


Almanca


Dilbilim kuramlarının, model ve yöntemlerinin uygulanmasına yönelik olan bu ders, aynı zamanda dilbilim konu, kapsam ve yöntemlerinde son 10 yılda görülen yeni gelişmelerin incelenmesi ve tartışılmasını amaç edinir. Ayrıca dilbilim alanının günümüzdeki durumunun ve gelecekteki olası gelişimlerinin değerlendirilmesi bu dersin hedefidir.


Assist. Prof. Dr. Funda Ülken


1 Uygulamalı Dilbilim kuramını kavrayabilme.
2 Dil edinimiyle ilgil teorileri kavrayabilme.
3 Dil edinimiyle ilgil teorilerini diğer primer ve sekunder dil edinimiyle ilgili teorilerle karşılaştırabilme.
4 Toplum ve Dil arasındaki ilişkiyi kavrayabilme
5 Toplum, Dil ve Kültür kuramlarını değerlendirebilme
6 Toplumun çeşitli alanlarında kullanılan dilsel

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Dil edinimi; İkinci dil edinimi; Bilingualizim, Afazi; Parkinson hastalığı ve dil problemleri; Kekemelik; Gençlik dili;


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı ve önemi
2 Uygulamalı Dilbilimi Kuramlar Disiplinler
3 İlk dil edinimi Kuramlar
4 Chomsky ve “Language acquisition device”(LAD) kuramı
5 İlk dil edinimin kritik dönemleri
6 Bileşik ve koordine edilmiş Bilingualism
7 “Dominant ve Spesifik” Kuramı Dil edinimin sürecinde aksamalar
8 Ara sınav
9 İkinci dil edinimi
10 Unutulan dilin tekrar edinimi
11 İkinci dil edinimiyle ilgili kuramlar: “Identitäts” hipotezi, “Kontrastiv” hipotezi “Monitor “ teorisi
12 İkinci dil öğrenme kuramları
13 “Pidgin” Kuramı
14 Dil edinimiyle ilgili 6 temel kuram
15 Sunum
16 Final Sınav

DERS KİTABI: Klein Wolfgang (1992): Zweitspracherwerb. Farnkfurt am Main: Hain. YARDIMCI KİTAPLAR: Peuser, Günter und Winter, Stefan [Hrsg.]: Angewandte Sprachwissenschaft. Grundfragen - Bereiche - Methoden; Bouvier VerlagYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Seminer 1 15 15
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 4 56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Performans 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 138

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 0 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek