GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
708002452007 GENEL SOSYOLOJİ Seçmeli Ders Grubu 2 3 2,00

Lisans


Türkçe


Sosyolojinin tarihi, temel kavramları ve analiz yöntemleri hakkında bilgi vermek, Öğrenciye sosyolojik düşünme yeteneği kazandırmak ve onların sosyal hayata daha farklı bir perspektiften bakmalarını sağlamak, Öğrencilerin sosyal problemler karşısında teorik ve pratik çözüm geliştirme yeteneğine sahip olmalarını sağlamak.1 ÖÇ 1. Sosyal problemlerin kaynakları ve onlara ilişkin çözüm yollarının neler olduğunu kavrayabilme
2 ÖÇ 2. İnsan ve Toplum hayatı hakkında önceden oluşmuş önyargılardan kurtulma
3 ÖÇ 3. Sosyal hayat konusunda bilimsel araştırma verilerinden hareketle fikir geliştirebilme
4 ÖÇ 4. Grup ve grup dinamiklerinin neler olduğunu öğrenme


Yok


Yok


Sosyolojinin tarihi ve tanımı, sosyolojinin diğer bilimlerle ilişkisi, sosyolojik araştırma teknikleri, sosyal hayatın problemleri ve çözüm yolları, sosyal ilişkiler ve sosyalleşme.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sosyoloji Nedir? Sosyoloji biliminin ortaya çıkışı
2 Sosyolojik Soru Sorma ve Cevaplama
3 Toplumsal Etkileşim ve Gündelik Yaşam
4 Toplumsal yapı- Toplumsal yapıyı etkileyen faktörler
5 Toplumsal Grup ve Özellikleri; Statü ve Roller
6 Toplumsal Kurumlar (Eğitim, aile, siyaset, din vs)
7 Sosyolojik Soru Sorma ve Cevaplama
8 Ara Sınav
9 Kültür Kavramı
10 Popüler Kültür nedir?
11 Popüler kültür pratikleri (müzik, sinema, spor)
12 Toplumsal Değişme ve Moda ilişkisi
13 Medya
14 Tabakalaşma ve Sınıf
15 Toplumsal Değişme ve Küreselleşme
16 Final

Anthony Giddens, Sosyoloji, Yayına Haz.: Cemal Güzel, Kırmızı Yayınları, İstanbul-2008. -Diana Crane, Moda ve Gündemleri çev. Özge Çelik, Ayrıntı Yayınları, İstanbul-2003 -Ahmet Oktay, Türkiye’de Popüler Kültür, YKY, İstanbul-1995 -Zygmunt Bauman, Sosyolojik Düşünmek, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1998


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek