GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
10720401T11260 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Ders 2 3 2,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, üniversite öğrencilerinin toplum bilincini arttırmalarını, toplum sorunlarına daha da duyarlı ve bilinçli hale gelmelerini, bu duyarlılığı arttırarak toplumsal problemlere yönelik özgün projeler üretme yoluyla toplumsal olayların kesinliğini azaltacak ve gelecek nesillere örnek oluşturabilecek beceriyi kazanmalarını, bu bağlamda empati kurma, hoşgörü gösterme ve organizasyon yeteneklerini geliştirmelerini sağlamaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Funda Ülken


1 Kültürel, sosyal, toplumsal gelişmeleri değerlendirebilme.
2 Hayat boyu öğrenme sürecinin farkında oluş.
3 Toplumsal sorumlulukları kavrama ve değerlendirmede analitik yaklaşabilme.
4 Mesleki uygulamalarda disiplinle ve bilinçli çalışabilme.
5 Verilen bir projede takım çalışması yapabilme.
6 Küreselleşme bağlamında sosyal alanda yapılan araştırmaların önemini kavrayabilme.
7 Toplumsal bağlamda yürütülen proje ve araştırmalarda sosyal sorumlulukların bilincinde olarak etkin rol alabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Toplumsal farklılıkları ve ortaklıkları görerek empati kurmak ve hoşgörü temelli bir bakış çerçevesinde insan ilişkilerini değerlendirebilme. Bilinçlenerek, topluma duyarlılığı geliştirebilme. Toplumsal sorunlara eleştirel bir bakış açısıyla alternatif düşünceler geliştirebilme. Toplumsal sorumluluk bilinci ve yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. Kendini ifade edebilme, bir konuyu sunma ve karşı tarafın nasıl algılayacağını ön görebilme. Böylece Öz değerlendirme ve özgüveni geliştirebilme yeteneği geliştirmek


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı ve amacının anlatılması.
2 Ön araştırmanın yapılması
3 Projelere ait fikirlerin toplanıp değerlendirilmesi
4 Projelere ait resmi yazışmaların yapılması
5 Gerekli malzemelerin temini
6 Toplanan malzemelerin proje için uygun hale getirilmesi
7 Toplanan malzemelerin proje için uygun hale getirilmesi
8 Arasınav/ Değerlendirme
9 Projenin uygulama aşaması
10 Projenin sonuçları
11 Projenin sunulması
12 Projenin uygulanması
13 Projenin uygulanması
14 Projenin uygulanması
15 Bireysel ya da grup olarak öğrenci sunumları
16 Final Sınavı

Özgün fikir üretme ve uygulama öğrenciye aitYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Alan Çalışması 3 1 3
Beyin Fırtınası 3 1 3
Rapor Hazırlama 1 3 3
Proje Sunma 1 2 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 58

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 3 4 3 4 5 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5 4 4 5
ÖÇ 4 4 4
ÖÇ 5 5 5
ÖÇ 6 4 5 5
ÖÇ 7 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek