GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
706002752012 FELSEFEYE GİRİŞ Seçmeli Ders Grubu 2 3 2,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin felsefi düşünmenin önemini kavramalarını, felsefe, bilim ve din arasındaki farklılıkları görmelerini; temel felsefi sorunlarla ilgili görüşleri tanımalarını; felsefi- eleştirel düşünebilme alışkanlığı geliştirmelerini sağlamaktır.1 Felsefi düşünme hakkında açık bir bilinç geliştirebilme
2 Mantıksal, tarafsız ve eleştirel düşünebilme
3 Gündelik hayata dair sorunları felsefi olarak yorumlayabilme
4 Somut meseleleri soyut ve kavramsal olarak ifade edebilme
5 Farklı etkinlik alanları üzerine felsefi olarak düşünebilme
6 Eğitimin siyasal, ahlaksal, dinsel meselelerle ilişkisinin farkına varma


Yok


Yok


Felsefi Düşüncenin Karakteristikleri; Felsefi Bilgi ve Sağduyu Bilgisi; Felsefe-Bilim-Din ve Sanat İlişkisi; Temel Felsefi Meseleler; Felsefenin Temel Disiplinleri; Epistemoloji; Bilim Felsefesi; Ahlak Felsefesi; Siyaset Felsefesi; Eğitim Felsefesi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı; Felsefe Nedir? Felsefi Bilgi ve Sağduyu Bilgisi
2 Temel Araştırma Yöntemleri; İnanç, Otorite ve Sezgi Kavramlarının Analizi
3 Felsefe-Bilim, Din ve Sanat Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar
4 Epistemoloji I: Dil, Doğruluk ve Anlam; Bilginin İmkanı Sorunu: Dogmatizm ve şüphecilik
5 Epistemoloji II: Bilginin Kaynağı ve Araçları Sorunu: Rasyonalizm, empirizm, sezgicilik
6 Epistemoloji III: Bilginin Alanı Kapsamı ve Ölçütü Sorunu
7 Bilim Felsefesi: Kavramları ve Problemleri; Bilim Sınıflaması ve Bilimsel Yöntem
8 Ara Sınav
9 Ahlak Felsefesi I: Konusu, Kavramları, Temel Problemleri
10 Ahlak Felsefesi II: Ahlak Kuramları
11 Siyaset Felsefesi: Konusu, Kavramları, Temel Problemleri.
12 Eğitim Felsefesi I: Konusu, Kavramları, Temel Problemleri
13 Eğitim Felsefesi II: Eğitimin Ahlak, Din ve Siyasetle İlişkisi; ve İdeoloji ile ilişkisi
14 Eğitim Felsefesi III: Eğitim Kuramları
15 Eğitim Felsefesi IV: Özgür Bir Eğitimin Temel Koşulları
16 Final Sınavı

Felsefeye Giriş, Ahmet Arslan, Adres Yay.; Felsefeye Giriş, J.H.Randall Jr, J.Buchler, E.Ü Sosyal Bilimler Fak. Yayınları; Felsefe 2002, A.Arslan (Yayına haz), TÜSİAD Yay.; Felsefe Aracılığıyla Düşünme, C.Horner, E.Westacott, Phoenix Yayınları; Felsefeyi Taktimimdir, Andre Comte Sponville, Altın Kitaplar; Özgür Eğitim, Joel Spring, Ayrıntı Yayınları; Emile ya da Eğitim Üzerine, Jean-Jacques Rousseau, Say Yayınları; Gerald L. Gutek, Eğitime Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 0 0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 0 0
Toplam İş Yükü (saat) 48

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek