GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
707002482012 İNSAN GELİŞİMİ Seçmeli Ders Grubu 2 4 2,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin temel amacı öğrencilerin; insan davranışın ve zihinsel süreçlerinin bilimsel olarak incelenmesini sağlayacak psikoloji bilimindeki temel kavramları, ilkeleri ve kuramları tanımasıdır. Dersin sonunda öğrenciler psikolojik yapılar ve bireysel farklılıkların doğasını anlayacaklardır. Psikolojik deneyimler her bir öğrencinin gündelik yaşamında yer aldığı için, tartışmalara yer verilecektir.1 Psikoloji biliminin doğasını anlayabilme.
2 Psikoloji ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme.
3 Temel kuramsal yaklaşımları açıklayabilme.
4 Psikolojinin temel konuları ile ilgili kuram ve araştırmaları kavrayabilme.
5 Temel psikoloji konularına eleştirel ve analitik düşünme becerilerini uygulayabilme.
6 Psikolojik kavram, kuram ve araştırma sonuçlarını günlük yaşam problemlerine uygulayabilme.


Yok


Yok


Güdüler ve duygular, stres ve başa çıkma yöntemleri, savunma mekanizmaları, kişilik kuramları, zeka, anormal davranışlar


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Düşünce ve Dil
2 Motivasyon tanımı ve yaklaşımlar
3 Duygular
4 Bebeklik
5 Çocukluk
6 Ergenlik
7 Yetişkinlik
8 Ara sınav
9 Humanist teoriler
10 Kişilik
11 Stres
12 Psikopatoloji
13 Sosyal Psikoloji
14 Sosyal Psikoloji
15 Yıl sonu değerlendirmesi ve genel tartışma
16 Final Sınavı

Ders Kitabı: Plotnik, R. (2007). Psikoloji’ye Giriş. İstanbul: Kaknüs Psikoloji. Yardımcı Kitaplar: Morris, C.G. (1996). Psikoloji Anlamak, Türk Psikologlar Derneği Yayınları Cüceloğlu, D. (1991). İnsan ve davranışı, remzi kitapevi, İstanbul. Morgan, C.T.(1995). Psikolojiye Giriş, Meteksan, Ankara.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek