GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
704002612016 KOMMUNIKATIONSARTEN-I Seçmeli Ders Grubu 2 3 3,00

Lisans


Almanca


Bu dersin amacı, öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmelerini, dili doğru kullanarak kültürler ve bireyler arası karşılıklı olarak anlaşabilmelerini, iletişim modellerinin Almanca ve Türkçe dil sistemleri içerisindeki kullanım alanlarını kavrayabilmelerini, toplumsal ve sosyal kurallar çerçevesinde ortaya çıkan davranış modellerini görsel, yazılı ve işitsel anlatım tekniklerini kullanarak Almanca ve Türkçe örneklerle ifade edebilmelerini, kelime dağarcıklarını genişleterek duygu ve düşüncelerini aktarmada açık ve anlaşılır ifadeler kullanabilmelerini, grup çalışmalarında toplumsal birlikteliğin farkına varmalarını ve bu ortak düzlemde kültürler arası etkileşim ve iletişimin çıkarımlarını mesleki ve sosyal yaşamlarına da uygulayabilmelerini sağlamaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Funda ÜLKEN


1 Farklı iletişim modelleri üzerinde karşılaştırmalı olarak inceleme yaparken ortaya çıkan kültürel davranış normlarını değerlendirebilme.
2 iletişim becerilerini dili doğru kullanmayı
3 Yapılan grup çalışmalarında kişiler arası anlaşma yoluyla araştırma evrelerini, ortak çalışma prensiplerini özümseyebilme.
4 İletişim şekillerini kültürler arası düzeyde yorumlayarak yaşam boyu öğrenme sürecinde mesleki faaliyetlerine uygulayabilme.
5 kültürel ve sosyal çerçevede dil ve ifade düzeyinde yeterli araştırmalar yürütebilme.
6 İletişim sistemlerinin temel yapı ve unsurlarını kavrayabilme.
7 Kültürlerarası iletişimin belirli bir dil ve anlatım sistemi içerisinde(yazılı,görsel,işitsel) kullanımını analiz edip yorumlayabilme.
8 Deyimleri kültürel bağlamda kavrayabilme
9 Almanların ve Türklerin kültürlerarası karşılıklı anlaşmasına katkı sağlayabilme.
10 Kendini doğru ifade edebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


İletişim modelleri. İletişim sistemleri ve farklı kültürlerdeki yansımaları hakkında temel bilgi. Kültürler arası anlaşma için gerekli olan dil becerisini edinme. Almanca ve Türkçe dil sistemlerinde görsel, yazılı, işitsel ve sözlü iletişimin kullanımı. Dil ve Kültür olgularının uygulamalı olarak karşılaştırılması. Almanca dil ve kelime yapıları. Anlama teknikleri. Kelime ve dil bilgisi bakımından akademik seviyede metinler hazırlanıp sunulması. Türk ve Alman geleneklerine özgü iletişim stratejilerinin incelenmesi. İletişim şekillerinin ve işlevlerinin metin çözümleme, hazırlama ve sunma yoluyla yazılı veya sözlü olarak ifade edilmesi. Farklı alanlara ait çeşitli türde Almanca metinler üzerinde kültür, dil ve iletişim olgusunun analiz edilmesi ve sonuçlarının yorumlanması.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin amacının ve içeriğinin tanıtılması
2 İletişim hakkında temel bilgi.
3 Dili doğru kullanma, anlama ve yorumlama
4 Nasıl mükemmel konuşurum?
5 Konuşma kalıpları düşünce kalıplarımızı ortaya çıkarır
6 Bazı kelimelerle eksiklerinizi güçlendirirsiniz
7 Psikoloji ve iletişim ilişkisi I
8 Arasınav
9 Psikoloji ve iletişim ilişkisi II
10 Öğrenci ödevleri / sunumlar /tartışma
11 Öğrenci ödevleri / sunumlar
12 öğrenci sunumları
13 Öğrenci ödevleri / sunumlar
14 Öğrenci ödevleri / sunumlar
15 Final Sınavı

Derste verilecektir.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 3 2 6
Tartışma 8 2 16
Proje Hazırlama 1 4 4
Proje Sunma 1 2 2
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
Toplam İş Yükü (saat) 96

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 3 3 4 5 4 5 5 5 5 3 5 3
ÖÇ 2 5 3 3 4 5 4 5 5 5 5 3 5 3
ÖÇ 3 5 3 3 4 5 4 5 5 5 5 3 5 3
ÖÇ 4 5 3 3 4 5 4 5 5 5 5 3 5 3
ÖÇ 5 5 3 3 4 5 4 5 5 5 5 3 5 3
ÖÇ 6 5 3 3 4 5 4 5 5 5 5 3 5 3
ÖÇ 7 5 3 3 4 5 4 5 5 5 5 3 5 3
ÖÇ 8 5 3 3 4 5 4 5 5 5 5 3 5 3
ÖÇ 9 5 3 3 4 5 4 5 5 5 5 3 5 3
ÖÇ 10 5 3 3 4 5 4 5 5 5 5 3 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek