GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
704003582016 WIRTSCHAFTSDEUTSCH-II Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Almanca


Bu dersin amacı öğrencileri mezun olduktan sonra çalışacakları Almanya bağlantılı şirketlerde Almanca’yı sözel yada yazılı olarak doğru kullanmaları yönünde hazırlamaktır.


Dr. Öğretim Üyesi Funda Ülken


1 1. Mesleki dil teorileri ve Ticari dil arasında söz yapısı ve söz dizimi açısında ilişki kurabilme. 2. Ticari dilin tarihsel geçmişini teorilerle örneklendirebilme. 3. Almanca Ticari yazışma türlerini kavrayabilme. 4. Almanca Ticari yazışma türlerini analiz edebilme. 5. Almanca Ticari yazışma türlerini tasarlayabilme. 6. Almanca Ticari yazışma türlerini formüle edebilme. 7.Ticari yazışmalardaki kültürel etkiyi analiz edebilme.

Birinci Öğretim


Yok


-


Ticari Almanca dersinde mesleki bir dil olan ticari Almanca’nın dilsel özellikleri ele alınacaktır. Ticari mektupların kaleme alınması; Ürünlerin takdimi; Banka talimat hizmetleri ile ilgili ilişkilerin ticari yazışma şekilleri ve bu alanlardaki kültürel farklılıklar işlenecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Resmi dil Almanca
2 Resmi dil Almanca uygulama
3 Teklif yazışma
4 Teklif yazışma ,
5 Sipariş yazışma
6 Sipariş yazışma
7 Problemli yazışmalar
8
9 Problem yazışma türleri
10 Problem yazışma
11 Reklamasyon
12 Reklamasyon ve dört kanuni hak
13 Reklamasyon yazışma türleri
14 Kültürel açıdan Almanca ve Türkçe karşılaştırmalı yazışma analizi
15 Kültürel açıdan Almanca ve Türkçe karşılaştırmalı yazışma analizi
16 Final

DERS KİTABI: Kaynak derste verilecektir. Öğrencilerin bir klasör getirmeleri gerekir. YARDIMCI KİTAPLAR: Ülken, Funda (2008): Zur Verwendung der Fachsprache innerhalb der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und der Türkei. Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova , İzmir.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

-


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Seminer 1 10 10
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16
Performans 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 113

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek