GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
704004622016 FACHSPRACHE-II Seçmeli Ders Grubu 4 8 4,00

Lisans


Almanca


Bu dersin amacı, öğrencilerin Almanca ve Türkçe dillerindeki alanlara özgü terminolojik bilgiyi edinmelerini, teknik ve özel metinler üzerinde çeviri uygulamalarını öğrenmelerini, ekonomi, hukuk alanları gibi alanlara ait metinlerin Almanca’dan Türkçe’ye ve Türkçe’den Almanca’ya çevirilerini yapabilmelerini, Türk ve Alman ceza kanunu, anayasası ve medeni kanununda gözlemlenen kültürlerarası farklılıkları göz önünde bulundurarak çeviri metinlerini buna uygun olarak şekillendirebilmelerini sağlamaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Kadir Albayrak


1 Alan dili ve çeviri konularında temel bilgilerin edinilmesi.
2 Hukuksal metinleri çözümleme ve anlama becerilerini uygulamalı olarak kullanabilme yeteneği.
3 Alana özgü terimleri öğrenerek analitik metin çözümleme teknikleri geliştirebilme.
4 Hukuk metinlerini kültürel ve semantik açıdan anlayabilme.
5 Hem Türk hem de Alman Hukuku’ndan örnek metinler üzerinde kültürlerarası ilişki kurabilme ve bu ilişkilendirmeyi çeviri bazında aktarabilme.
6 Metin çevirisinde kullanılmak üzere geliştirilen değişik çözümleme tekniklerini Almanca ve Türkçe olarak iki yönlü uygulayabilme.
7 Almanca hukuksal metinleri kültürel ve toplumsal düzeyde analiz edebilme ve Türkçe’ye aktarabilme.
8 Çeşitli güncel ve toplumsal içerikli örnekleri objektif olarak etkin ifade edebilme becerisi.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Alman ve Türk ceza kanunu, medeni kanunu ve anayasalarından örneklerin daha önce edinilen kuramsal bilgiler ışığında incelenmesi. Dil ve kültürün analiz edilerek teknik metinlere uygulanması. Alan dilinin ve çevirisinin ileri düzeydeki yapılarının öğrenilip uygulamada kullanılması. Okunulan spezifik bir metnin alan bazında yorumlanarak ve belli teknik kalıplar gözetilerek başka bir dile aktarılması. Hukuk, ekonomi alanlarından örnek metinlerin Türkçe’ye ve Almanca’ya çevrilmesi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin amacının ve içeriğinin tanıtılması
2 İlk yarıyılda öğrenilen bilgilerin gözden geçirilmesi.
3 Alan çevirisi bağlamında Türk ve Alman ceza kanunun karşılaştırmalı analizi.
4 Örnek hukuki metinler üzerinde yapılan çalışmalarla teknik çeviri yapılması.
5 Alman ve Türk medeni kanununun ve anayasasının yapısal farklılıkları ve ortaklıkları açısından örneklerle metin çözümlemesi
6 Almanca ve Türkçe çeşitli hukuki metnin söz dizimsel farklılıkları ve ortaklıkları gözetilerek metinler üzerinde analiz edilmesi.
7 Almanca çeşitli resmi yazının Türkçe’ye çevirisi
8 Arasınav
9 Ekonomi alanından örnek metinlerin çevirisi
10 Türkçe çeşitli resmi yazının Almanca’ya çevirisi
11 Kültürlerarasılığın alan dili çevirilerinde örnek metinlerle yansıtılması
12 Almanca ve Türkçe hukuki alandaki belli kalıpların teknik anlamda çevrilmesi.
13 Bireysel ya da grup olarak Türkçeden Almanca’ya hukuki çeviri uygulaması etkinliği
14 Bireysel ya da grup olarak Almanca’dan Türkçe’ye hukuki çeviri uygulaması etkinliği
15 Bireysel ya da Grup olarak iki yönlü çeviri uygulaması etkinliği
16 Final Sınavı

Ludgar Hoffmann: Rechtsdiskurse Ludgar Hoffmann: Kommunikation vor GerichtYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 7 2 14
Tartışma 3 2 6
Takım/Grup Çalışması 3 2 6
Proje Hazırlama 1 8 8
Proje Sunma 1 2 2
Makale Kritik Etme 3 2 6
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16
Toplam İş Yükü (saat) 131

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 4 4 5 4 4 3 5 5 4
ÖÇ 2 2 4 4 5 4 4 4 3 5 5 4
ÖÇ 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4
ÖÇ 4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4
ÖÇ 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4
ÖÇ 6 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5
ÖÇ 7 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4
ÖÇ 8 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek