GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
704003642017 LITERATUR UND FILM II Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Almanca


Bu dersin amacı edebiyat ve sinema ilişkisini, Alman edebiyat ürünlerinden uyarlanmış filmler üzerinden incelemek, roman anlatı diliyle film anlatı dili arasındaki farklar bağlamında kuramsal ve analitik çalışmalar yapmaktır.


DAAD Lektörü Dr. Daniel Schreiner


1 Edebiyat ve sinemanın farkını kavrama ve bu iki sanat türünün teknik ve sanatsal özelliklerini inceleyebilme,
2 Edebi türler ile filmler arasındaki anlatı dili farklarını inceleyebilme,
3 Edebi metin türlerini ve filmleri çağdaş eleştiri kuramları açısından okuyup eleştirebilme,
4 Roman ve film karşılaştırması yapabilme,
5 Seçilmiş bir romanı filmiyle birlikte okuyabilme, karşılaştırmalı ve eleştirel inceleme yazısı yazabilme,
6 Roman ve eleştiri kuramlarını film analizlerinde uygulayabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Alman romanının tarihsel, felsefi, siyasal ve toplumsal ilişkileri bağlamında teknik ve biçemsel analizi yapılarak, sinemanın teknik ve biçemsel özellikleriyle karşılaştırılacak, Alman edebiyatından sinemaya uyarlanmış örnekler seçilerek, karşılaştırmalı analizleri yapılacaktır. Derste anlatılan edebiyat eleştirisi kuramları kullanılarak, romanlardan uyarlanmış filmler incelenecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ders tanıtımı
2 Edebiyat ve Sinema
3 Edebiyat ve Sinema
4 Edebi metin türleri ve filmler
5 Film analizi
6 Çağdaş Eleştiri Kuramları
7 Ara Sınav
8 Roman ve film analizi
9 Tschick von Herrndorf
10 Tschick von Herrndorf
11 Tschick von Herrndorf
12 Fabian von Erich Kästner
13 Fabian von Erich Kästner
14 Fabian von Erich Kästner
15 Final Sınavı

Tschick von Herrndorf, Fabian von Kästner, Textarbeit und Filmanalyse. Einführung ins DrehbuchschreibenYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 80
Derse Katılım 1 20
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 1 28 28
Tartışma 1 20 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
Okuma 1 24 24
Ev Ödevi 1 24 24
Toplam İş Yükü (saat) 130

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 4 5 5 5 4 5 5
ÖÇ 2 5 5 4 5 5 5 4 5 5
ÖÇ 3 5 5 4 5 5 5 4 5 5
ÖÇ 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5
ÖÇ 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5
ÖÇ 6 5 5 4 5 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek