GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
704003712018 EINFÜHRUNG IN DIE KULTURWISSENSCHAFT I Ders 3 5 4,00

Lisans


Almanca


Bu dersin amacı, öğrencilerin kültür bilim, kültür bilimin genel tanım ve kavramları, kültür bilimin diğer bilimlerle ilişkisi, çalışma yöntemleri ile ilgili bilgi kazanmasını,bu bakımdan kültür bilimi altında yer alan farklı disiplinlerini sorgulayan bir bakış açısı kazanabilmesini ve globalleşme ile kültürlerarası iletişim açısından değerlendirebilmesini sağlamaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Özlem GENCER ÇITAK


1 Kültür bilimi ve edebiyat bilimi konusunda bilgi kazanma.
2 Kültür bilimin diğer bilimlerle ilişkisi ve çalışma yöntemleri konusunda bilgi edinme.
3 Globalleşme ile kültürlerarası iletişim konusunda farkındalık kazanma,
4 Türk ve Alman kültürünü karşılaştırmak için farklı edebi metinler, filmler, reklamlar vb. kaynakları kültür bilim çalışma yöntemleri açısında analiz edebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Derste kültür bilim, kültür bilimin genel tanım ve kavramları, kültür bilimin diğer bilimlerle ilişkisi, çalışma yöntemleri, kültür bilimi altında yer alan farklı disiplinler ve globalleşme ile kültürlerarası iletişim ile ilgili kaynaklar ele alınacak, Türk ve Alman kültürünü karşılaştırmak için farklı edebi metinler, filmler, reklamlar vb. kaynaklar analiz edilecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin amacının ve içeriğinin tanıtılması
2 Kültürbilim ve temel kavramları
3 Kültürbilim ve temel kavramları
4 Kültürbilim ve diğer bilim dalları ile ilişkisi
5 Kültürbilim ve diğer bilim dalları ile ilişkisi
6 Kültürbilim ve kuramları
7 Kültürbilim ve kuramları
8 Ara Sınav
9 Kültür olarak Metin
10 Metin Analizi
11 Metin Analizi
12 Metin Analizi
13 Metin Analizi
14 Metin Analizi
15 Tüm konuların değerlendirmesi
16 Final Sınavı

Stephan Moebius (Hg.): Kultur. Von den Cultural Studies bis zu den Visual Studies. Eine Einführung. Bielefeld 2012. Fauser, Markus: Einführung in die Kulturwissenschaft. WBG: Darmstadt. 2008 Schössler, Franziska: Literaturiwissenschaft als Kulturwissenschaft. Narr: Tübingen. 2006Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 6 2 12
Proje Hazırlama 1 8 8
Proje Sunma 1 2 2
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16
Okuma 6 2 12
Toplam İş Yükü (saat) 123

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4
ÖÇ 2 5 4 3 5 4 4 4 5 5 4 4 4
ÖÇ 3 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek