GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
704004652018 DEUTSCHSPRACHIGE GEGEN WARTSLITERATUR I Ders 4 7 4,00

Lisans


Almanca


Bu dersin amacı, öğrencilerin 20.yy Alman Edebiyatına ait metinlerde tarihi, sosyal ve kültürel değişimleri, edindiği kuramsal bilgileri kullanarak aktarabilmelerini, o döneme bilgi açısından hakim olmalarını ve böylece daha etkin bilimsel tartışmalara katılacak düzeye gelmelerini, o döneme ait metinlerin özelliklerini anlayabilme ve ayırt edebilmelerini, 20.yy. dönemini göz önünde bulundurarak edebiyatın toplum üzerindeki etkisini analiz etme ve yorumlama yoluyla kültürel anlamda daha geniş bir bakış açısına sahip olmalarını sağlamaktır.


Prof. Dr. Saniye Uysal Ünalan


1 Alman Edebiyatı ve yazın kuramları ile ilgili bilgilerini kullanma becerisi.
2 Edebi metinleri incelemek için gerekli araştırmayı yürütme ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilme.
3 Farklı dönemlere ait, farklı türlerdeki eserleri sembol ve motiflerine göre ayırabilme.
4 Döneme ve türe göre sınıflandırılmış özgün metinler hazırlayabilme.
5 Disiplin içi ve disiplinler arası karşılaştırmalı çalışmalarda metinler tasarlayıp, sunabilme.
6 Fikirlerini gerek yazılı gerekse sözlü olarak metinler üzerinde eleştirel bir bakış açısıyla ifade edebilme.
7 Yaratıcı düşünceyi edebiyat metni haline dönüştürebilme becerisi.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


20. yüzyıl edebiyat tarihinde o döneme has kavramların ve kuramlarının tanıtılması. Alman Tarihinin, edebiyat ve kültür bağlantısının açıklanması. Metinler üzerinde yapılan çalışmalarla birlikte geliştirilen kuramların kullanılabilirliği ve bu kavramların incelenmesi, daha sonra dönemlere ait bilgileri diğer derslerde de kullanabilme becerisini kazandırmaya çalışmaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin amacının ve içeriğinin tanıtımı
2 20. yüzyıla ait bilgiler.
3 20. yüzyılın özellikle ikinci yarısına dair sosyal ve tarihi bilgiler
4 20. yüzyıl savaş sonrası Almanya ve bu döneme ait yazarların hayatı ve metinleri
5 1960lar, 1970ler Almanya’sına dair.
6 1960lar, 1970ler dönemine ait örnek metinler ve arka plan bilgisi
7 1960lar, 1970ler dönemine ait örnek metinler
8 Arasınav
9 Almanca roman türünde örnek metin incelemesi: Christa Wolf’un Der geteilte Himmel eserinin tarihsel bağlama oturtulması
10 Christa Wolf, Der geteilte Himmel, örnek metin incelemesi
11 Christa Wolf, Der geteilte Himmel, örnek metin incelemesi
12 Christa Wolf, Der geteilte Himmel, örnek metin incelemesi
13 Christa Wolf, Der geteilte Himmel, örnek metin incelemesi
14 Christa Wolf, Der geteilte Himmel, örnek metin incelemesi
15 Final Sınavı

Hermann L./Horstkotte S. (2016). Gegenwartsliteratur. Eine Einführung. Metzler. Stuttgart. Wolf, Christa (2008). Der geteilte Himmel. Suhrkamp. Berlin.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Seminer 1 10 10
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16
Toplam İş Yükü (saat) 113

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 3 4 4
ÖÇ 2 4 5 5 4 4 3 4 5 4 5 3 4 4
ÖÇ 3 4 5 4 4 3 4 3 4 4 5 3 4 4
ÖÇ 4 5 5 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek