GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
704004702018 DEUTSCHSPRACHIGE GEGENWARTSLITERATUR II Ders 4 8 4,00

Lisans


Almanca


Bu dersin amacı, öğrencilerin 20. yy sonları 21. yy başları Alman Edebiyatına ait metinlerde tarihi, sosyal ve kültürel değişimleri inceleyebilmelerini, o döneme bilgi açısından hakim olmalarını ve böylece daha etkin bilimsel tartışmalara katılacak düzeye gelmelerini, o döneme ait metinlerin özelliklerini anlayabilme ve ayırt edebilmelerini, 20. yy sonları 21. yy başları olarak sınırlandırılabilecek dönemi göz önünde bulundurarak edebiyatın toplum üzerindeki etkisini analiz etme ve yorumlama yoluyla kültürel anlamda daha geniş bir bakış açısına sahip olmalarını ve bunun sonunda yaratıcı düşünceyi edebiyat metni haline dönüştürebilme becerisi kazanmalarını sağlamaktır.


Pınar Akkoç Bayır


1 Alman Edebiyatı ve yazın kuramları ile ilgili bilgilerini kullanma becerisi
2 Edebi metinleri incelemek için gerekli araştırmayı yürütme ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilme
3 Farklı dönemlere ait, farklı türlerdeki eserleri sembol ve motiflerine göre ayırabilme.
4 Döneme ve türe göre sınıflandırılmış özgün metinler okuyup yorumlayabilme.
5 Disiplin içi ve disiplinler arası karşılaştırmalı çalışmalarda metinler tasarlayıp, sunabilme.
6 Fikirlerini gerek yazılı gerekse sözlü olarak metinler üzerinde eleştirel bir bakış açısıyla ifade edebilme.
7 Yaratıcı düşünceyi edebiyat metni haline dönüştürebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


20. yy sonları 21. yy başları edebiyat tarihinde o döneme has kavramların ve kuramlarının tanıtılması. Alman tarihinin, edebiyat ve kültür bağlantısının açıklanması. Metinler üzerinde yapılan çalışmalarla birlikte geliştirilen kuramların kullanılabilirliği ve bu kavramlarından incelenmesi, daha sonra dönemlere ait bilgileri diğer derslerde de kullanabilme becerisini kazandırmaya çalışmaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin amacının ve içeriğinin tanıtımı
2 20. yüzyıl sonlarına ait bilgiler.
3 20. yüzyılın özellikle son yirmi yılına dair sosyal ve tarihi bilgiler
4 1980ler, 1990larda Almanya ve bu döneme ait yazarların hayatı ve metinleri
5 1980ler, 1990lar Almanya’sına ve edebiyat eserlerine dair
6 1990lar dönemine ait örnek metinler ve arka plan bilgisi
7 Judith Hermann öykülerinden örnek metin incelemesi
8 Arasınav
9 Judith Hermann ve eserlerinin tarihsel bağlama oturtulması ve incelenmesi
10 Judith Hermann, Sommerhaus, später, örnek metin incelemesi
11 Judith Hermann, Sommerhaus, später, örnek metin incelemesi
12 Ingo Schulze, Simple Storys, örnek metin incelemesi
13 Ingo Schulze, Simple Storys, örnek metin incelemesi
14 Ingo Schulze, Simple Storys, örnek metin incelemesi
15 Ingo Schulze, Simple Storys, örnek metin incelemesi
16 Final Sınavı

Hermann L./Horstkotte S. (2016). Gegenwartsliteratur. Eine Einführung. Metzler. Stuttgart. Hermann, Judith (2011). Sommerhaus, später. Fischer Verlag. Frankfurt a.M.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Seminer 1 10 10
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 16 16
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
Toplam İş Yükü (saat) 118

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5 5 4 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 4 5 4
ÖÇ 3 5 5 5 5 4 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5 4 5
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek