GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
702002592019 19.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ Seçmeli Ders Grubu 2 3 2,00

LisansBu dersin ana amacı, 19. yüzyıl boyunca büyük güçler olarak ortaya çıkan devletlerin dünya siyasi tarihini nasıl şekillendirdiğinin kavranmasıdır.1 Alana ilişkin temel araştırma problemleri hakkında bilgi sahibi olabilme.
2 Problem tespit edip çözebilecek bilgi ve donanımı kazanma.
3 Büyük güçler tarafından izlenen sömürgecilik politikalarını açıklayabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Büyük güçlerin dünya siyasi tarihini şekillendirme süreci.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin amacı ve işleniş esasları
2 Fransız devrimi sonrası Napolyon Savaşları
3 Viyana Kongresi ve Viyana Sitemi
4 Avrupa’da 1830 ve 1848 ihtilalleri ve sonuçları
5 Çin’in Sömürgeleştirilme Süreci
6 Hindistan’ın Sömürgeleştirilme Süreci
7 A.B.D-İngiltere Savaşı ve Monroe Doktrini
8 Amerikan İç Savaşı
9 Ara sınav
10 İtalya ve Almanya’nın Birliğini Sağlaması
11 ABD’nin Ekonomik açıdan Büyümesi ve Emperyalizmi
12 Japon Modernleşmesi
13 Çin’de Boksör İsyanı, Çin-Fransa (1883-1885) ve Çin-Japon (1894-1895) Savaşları
14 Almanya Öncülüğünde İttifak Antlaşması
15 Afrika’da Emperyalist Mücadele: Boer Savaşları, Faşoda Krizi ve Omdurman Muharebesi
16 Final sınavı

1- Rifat Uçarol, Siyasi Tarih (1789-2014), Der Yayınları, 10. Basım, İstanbul 2015. 2- J. M. Roberts, Avrupa Tarihi, İnkılap Kitapevi, İstanbul 2017. 3- Harry G. Gelber, MÖ 1100’den Günümüze Çin ve Dünya, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2010. 4- Charles Holcombe, Doğu Asya Tarihi, Çin, Japonya, Kore, Medeniyetin Köklerinden 21. Yüzyıla, Dergâh Yayınları, İstanbul 2016. 5- Niall Ferguson, Uygarlık: Batı ve Ötekiler, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2012.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
Okuma 8 3 24
Toplam İş Yükü (saat) 59

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek