GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
714002232019 YAKINDOĞU ARKEOLOJİSİ Seçmeli Ders Grubu 2 3 2,00

LisansAnadolu başta olmak üzere Yakındoğu’da varlık göstermiş olan kültürleri ve bunları niteleyen buluntular hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.1 Yakındoğu Arkeolojisinin gelişiminin kronolojisini bilme.
2 Yakındoğu Arkeoloji ’sinde varlık göstermiş önemli kültürlerini öğrenme.
3 Yakındoğu Arkeoloji ‘sinde önemli buluntu yerleri hakkında bilgi sahibi olabilme.
4 Yakındoğu Arkeoloji’sini şekillendiren önemli buluntu ve buluntu gruplarını öğrenme.
5 İlk Kentler hakkında bilgi edinme.
6 Yazının ortaya çıkışı hakkında bilgi sahibi olabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Yakındoğu’da tarımın başladığı Neolitik dönemden itibaren Demir Çağların sonuna kadar geçen süre içindeki önemli kültürel gelişmeler ve arkeolojik dönem ve yerleşimlerin inceleneceği derste gelişen kültürel süreçler maddi ve manevi tüm gelişmeler (mimari, çanak-çömlek, maden, ölü gömme gelenekleri) hakkında bilgi verilecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi.
2 Yakındoğu coğrafyası ve kronolojisi
3 Köyler ve İlk Çiftçiler (Proto-Neolitik ve Neolitik Dönem)
4 Kentlerin Kökeni ve Kentlerin Doğuşu (Kalkolitik Dönem)
5 Yazının Ortaya Çıkışı (Sümer ve Akkad Dönemleri)
6 Dinsel İnançlar
7 Tunç Çağlar’da Anadolu’da Önemli Gelişmeler
8 Ara sınav
9 Demir Çağ’a giriş
10 Geç Hitit Kent Devletleri
11 Urartu Krallığı
12 Asur Krallı
13 Frig Krallığı
14 Lidya Krallığı
15 Genel Değerlendirme
16 Final sınavı

Kurth, A., 2019, Eskiçağ ’da Yakın Doğu, Türkiye İş Bankası Yayınları , İstanbul.Melaart, J. 1988, Yakındoğu’nun En Eski Uygarlıkları, Arkeoloji ve Sanat İstanbul. Nissen J. H., 2004, Ana hatlarıyla Mezopotamya-Yakındoğu Arkeolojisinin İlk Dönemleri, Arkeoloji ve Sanat Yayınları Roaf, M. 1996, Mezopotamya ve Eski Yakındoğu, Atlaslı Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi 9, İletişim, İstanbul. Sagona, A. ve Zimansky P.2015, Arkeolojik Veriler Işığında Türkiye’nin En Eski Kültürleri, Arkeoloji ve Sanat, İstanbul.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Seminer 1 30
Ev Ödevi 1 70
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
Okuma 5 4 20
Toplam İş Yükü (saat) 59

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek