GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705007852019 EDEBİYAT VE MODERNİTE Seçmeli Ders Grubu 2 4 2,00

LisansBu dersin amacı, öğrencilerin tarihsel bir süreç olan moderniteyi bilmelerini, modernite ve modernleşme arasındaki ilişkiyi anlamalarını, modernitenin doğurduğu edebi türleri tanımalarını, modernite ile modernizm/postmodernite ile postmodernim arasındaki ilişkiyi anlamalarını ve bu kavramlar setini edebi örnekler üzerinden değerlendirebilmelerini sağlamaktır.1 Tarihsel bir süreç olarak moderniteyi ve buna bağlı kavramları bilme.
2 Modernitenin doğurduğu edebi türleri tanıma.
3 Modernite eleştirisi ve edebiyat ilişkisini metinler üzerinden tartışabilme.
4 Modernite ve modernleşme ilişkisini/farkını Batı ve Türk edebiyatı üzerinden tartışabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Tarihsel kategori olarak modernite, estetik kategori olarak modernizm, modernleşme, roman, polisiye edebiyat, Romantizm, Dekadans, bilimkurgu, distopya.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin amacı ve kapsamının anlatılması; Tarihsel bir süreç olarak modernite nedir?
2 Modernite, kültür ve edebiyat
3 Modernite ve roman
4 Edebi metin incelemesi
5 Modernite ve polisiye edebiyat
6 Edebi metin incelemesi
7 Edebi metin incelemesi
8 Ara Sınav
9 Modernite ve modernizm
10 Edebi metin incelemesi
11 Edebi metin incelemesi
12 Modernite ve bilimkurgu edebiyatı
13 Edebi metin incelemesi
14 Modernite ve distopya
15 Edebi metin incelemesi
16 Final Sınavı

Metinler: R.L. Stevenson, Dr. Jekyll ile Bay Hyde Mary Shelley, Frankenstein Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes Baudelaire, Paris Sıkıntısı Monika Maron, AnimalTriste Max Frisch, Homo Faber Ursula K. Le Guin, Mülksüzler Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur Yardımcı kitaplar: Adorno & Horkheimer, Aydınlanmanın Diyalektiği Benedict Anderson, Hayali Cemaatler Besim F. Dellaloğlu, Zamanın İçinden, Zamanın Dışından: Gelenek ve Modernlik Arasında Harold Bloom, Batı Kanonu


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
Okuma 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 59

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek