GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
704001992020 EINFUHRUNG IN DIE LITERATURWISSENSCHAFT I Ders 1 1 4,00

Lisans


Almanca


Bu dersin amacı, öğrencilere edebiyat ve edebiyat bilimi ilişkisine dair uygulamalı örnekler sunarak edebiyat biliminin temel ilkelerini öğretmektir. Edebi metin türlerini diğer metin türlerinden ayırt edebilmenin yanı sıra, edebi metin analizi için gerekli olan temel kavramları tanımak ve bunları kullanmak, dersin öğrencilere aktarmaya çalıştığı kazanımlar arasında yer almaktadır. Bu bağlamda özellikle epik metin türleri dersin odağına alınacaktır.


Prof. Dr. Saniye UYSAL ÜNALAN


1 Edebiyat nedir sorusunu nitelikli olarak yanıtlayabilme
2 Edebiyat biliminin amacı nedir sorusunu nitelikli olarak yanıtlayabilme
3 Epik, Lirik, Drama metin türlerinin ayırt edebilme
4 Epik metin türlerine yönelik temel analiz kavramlarına hakim olma
5 Bakış açısı ve anlatım türlerinin özelliklerine hakim olma ve bunları uygulayabilme
6 Bilinç akışı ve iç monolog anlatım tekniklerini tanıma ve birbirinden ayırt edebilme
7 Epik metin türlerini tanıma, bunları özellikleri bakımından ayırt edebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Derste öncelikle edebiyat ve edebiyat bilimi nedir sorusu üzerinde durulmaktadır. Edebiyat biliminin işlevini kavradıktan sonra, çeşitli epik metin türleri örneklerinden yola çıkarak bakış açısı, anlatım türleri, anlatım teknikleri ele alınmaktadır. Aynı zamanda epik metin türleri tanıtılmakta ve bunların özellikleri üzerinde durulmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı
2 Edebiyat ve edebiyat bilimi nedir?
3 Temel edebi türleri: Epik, Lirik, Drama
4 Epik metin türleri: Konu, içerik ve biçim
5 Epik metinlerde anlatıcı merci
6 Hakim/ Tanrısal bakış açısı: Uygulamalı analizler
7 Gözlemci/ Objektif bakış açısı: Uygulamalı analizler
8 Kahraman bakış açısı: Uygulamalı analizler
9 Vize Sınavı
10 Point of view, Anlatım perspektifi, Anlatıcı tutumu: Uygulamalı Analizler
11 Bilinç akışı ve İç monolog: Uygulamalı analizler
12 Epos, roman ve novel türlerinin özellikleri
13 Kısa öykü, hikaye ve anlatı türlerinin özellikleri
14 Fabl, destan ve masal türlerinin özellikleri
15 Genel Tekrar

1. Petersen Jürgen H., Wagner-Egelhaaf Martina. Einführung in die neuere deutsche Literaturwissenschaft. Berlin: Erich Schmidt, 2009 2. Silvio Vietta: Der europäische Roman der Moderne. Paderborn: Fink, 2007. 3. Oliver, Jahraus: Grundkurs Literaturwissenschaft. Stuttgart: Klett, 2009.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Alan Çalışması 5 2 10
Proje Hazırlama 2 5 10
Proje Sunma 2 1 2
Bireysel Çalışma 1 6 6
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 1 5
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
Okuma 5 2 10
Ev Ödevi 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 130

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 3
ÖÇ 2 5 3
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek