GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
704001822020 HÖR-UND LESEVERSTAENDNIS-II Ders 1 2 4,00

Lisans


Almanca


Dersin Amacı, öğrencilerin, edinmiş oldukları okuma ve dinleme becerilerini pekiştirmelerini ve daha da etkili kullanmalarını sağlamak, Alman Kültürü ve Edebiyatından seçilen çeşitli görsel ve işitsel metinleri anlama, analiz etme ve bunlar üzerinde tartışma becerileri kazandırmaktır.


Dr. Daniel Schreiner


1 Farklı türde metinleri okuyup anlayabilme,
2 Farklı türde metinleri dinleyip anlayabilme,
3 Farklı metin çeşitlerini tanıyıp analiz edebilme,
4 Edebi metinleri okuyup anlayabilme,
5 Görsel ve işitsel metinleri izleyip anlayabilme,

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Derste, öğrenciler, dil becerilerini geliştirecek seviyede seçilmiş, görsel ve işitsel farklı metin türlerini dinleme, okuma ve anlama çalışmaları yaparlar.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Amacı ve İçeriğinin Tanıtımı
2 Okuma ve Dinleme Tür ve Stratejileri Genel Tekrar
3 Metin Çeşitleri ve Analizi
4 Bertolt Brecht: “Wenn die Haifische Menschen wären”
5 Dokumentarfilm: “Schönheit der Vergangenheit”
6 “Deutschland wird alt I-II”
7 Aktuelle Nachrichten Hören und Verstehen
8 Arasınav
9 Wolfgang Borchert : “Das Holz für Morgen”
10 Tıcket Nach Berlın: Offenbach: Rotkäppchen und der böse Wolf
11 Elisabeth Langgässer: “Saisonbeginn”
12 Film: “Goethe!”
13 Final Sınavı

http://www.mondamo.de/alt/borchert.htm https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055 https://www.spiegel.de/ https://lingvico.net Westhoff, Gerhard (2013): Fertigkeit Lesen. Berlin und München: Langenscheidt. Dahlhaus, Barbara (2001): Fertigkeit Hören. Berlin und München: Langenscheidt. Rösler, Dietmar / Würffer, Nicola: Lernmaterialien und Medien.Buch mit DVD. München: Goethe Institut.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Proje Sunma 4 2 8
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 12 3 36
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16
Toplam İş Yükü (saat) 119

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek