GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
704004732020 FRUHREALISMUS UND POETISCHER REALISMUS Ders 4 7 5,00

Lisans


Almanca


Bu derste 19. yüzyıl Alman edebiyatı ele alınacaktır. Bu döneme baktığımızda özellikle 19. yüzyıl başlangıcında edebiyatın siyasi olaylar ekseninde hareket ettiği gözlemlenmektedir. Özellikle Viyana Kongresi ve 1848 Devrimi önem kazanmaktadır. Realizm öncesi bu dönemde edebiyat politiktir ve Vormärz, Junges Deutschland veya Biedermeier gibi kavramlar altında sınıflandırılmaktadır. Ancak Alman tarihinde vuku bulan siyasi ayaklanmalar sonrasında siyasetten uzak duran Realizm edebiyatı daha çok toplumsal yapıları eleştirmektedir.


Dr. Öğr. Üyesi Kadir Albayrak


1 Vormärz Devri edebiyatının özelliklerini açıklayabilmek
2 Vormärz Devri içinde ele alınan Junges Deutschland ve Biedermeier akımlarının farklarını açıklayabilmek
3 Vormärz Devri edebiyatı ile dönemin siyasi olaylarını ilişkilendirebilmek
4 Realizm edebiyatının özelliklerini tartışabilmek
5 Realizm edebiyatının anlatım üslubunu örnekler üzerinde açıklayabilmek
6 Vormärz Devri edebiyatı ile Realizm dönemi arasındaki farkları tartışabilmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Derste Vormärz Devri edebiyatı (Junges Deutschland ve Biedermeier) ele alınacak, bu bağlamda Georg Hergweh, Georg Büchner ve Annette von Droste-Hülshoff gibi yazarlardan örnekler verilecektir. Vormärz Devrini takip eden Realizm edebiyatı işlenirken, Wilhelm Raabe ve Theodor Fontane’nin eserleri üzerinden Realizm edebiyatının özellikleri üzerinde durulacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtılması
2 1815-1848 yıllarında Alman edebiyatına genel bir bakış
3 Vormärz, Junges Deutschland ve Biedermeier kavramları
4 Georg Hergweh: Die Literatur um 1840
5 Georg Büchner: “Woyzeck” oyunundan kesitler
6 “Woyzeck” oyununun dönem özellikleri bakımından analizi
7 Annette von Droste-Hülshoff: “Am Turme” şiirinin dönem özellikleri bakımından analizi
8 Ara Sınav
9 Realizm dönemine giriş
10 Realizm Theodor Fontane’nin “Was verstehen wir unter Realismus?” metni
11 Wilhelm Raabe’nin “Der Hungerpastor” eserinden kesitler
12 Wilhelm Raabe’nin “Der Hungerpastor” eserinde Realizm döneminin özellikleri
13 Theodor Fontane’nin “Effi Briest” romanı ve Realizm
14 Effi Briest karakteri ve toplum eleştirisi
15 Vormärz ve Realizm edebiyatının kıyaslanması
16 Final Sınavı

- Wolfgang Beutin u.a.: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. 9. aktualisierte und erweiterte Auflage. Stuttgart: Metzler. 2019. - Christian Schön: Illustrierte Geschichte der deutschen Literatur. Stuttgart: Metzler. 2016.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Tartışma 3 2 6
Takım/Grup Çalışması 3 2 6
Alan Çalışması 8 2 16
Proje Hazırlama 3 2 6
Proje Sunma 3 2 6
Bireysel Çalışma 8 2 16
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 18 18
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 24 24
Okuma 5 1 5
Ev Ödevi 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 145

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 4 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 4 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 4 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 4 5 5 5 5
ÖÇ 5 5 4 5 5 5 5
ÖÇ 6 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek