GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
704004802020 MIGRATION IN SPRACHE UND LITERATUR II Ders 4 8 4,00

Lisans


Almanca


Bu dersin amacı, öncelikle öğrencilerin göç ve göç ilgili temel kavramları öğrenmelerini, göçün kültür, dil ve edebiyatla ilişkisi hakkında farkındalık kazanmalarını, göç kavramının Alman toplumundaki yeri önemini kavramalarını sağlamaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Hatice Deniz Canoğlu


1 Göç ve göç ilgili temel kavramlar hakkında bilgi edinme,
2 Göçün dil ve edebiyatla ilişkisi hakkında farkındalık kazanma
3 Göç kavramının Alman toplumundaki yeri ve önemini kavrayabilme,
4 Göç, kültür, dil ve edebiyat ilişkisini kavrayabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Göç ve göç ilgili temel kavramları, göçün kültür, dil ve edebiyatla ilişki, göç kavramının Alman toplumundaki yeri ve önemi, farklı materyaller üzerinden göç kavramının yansımalarının incelenmesi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin amacının ve içeriğinin tanıtılması
2 Göç Kavramı
3 Göç ile ilgili temel kavramlar
4 Göç, edebiyat ve medya ilişkisi
5 Göç, edebiyat ve medya
6 Göç, edebiyat ve medya ilişkisi
7 Göç, edebiyat ve medya ilişkisi
8 Ara Sınav
9 Emine Sevgi Özdamar, Das Leben ist ein Karawanserei
10 Emine Sevgi Özdamar, Das Leben ist ein Karawanserei
11 Emine Sevgi Özdamar, Das Leben ist ein Karawanserei
12 Migration im Film
13 Migration im Film
14 Migration im Film
15 Genel Tekrar
16 Final Sınavı

Emine Sevgi Özdamar, Mutterzunge, Das Leben ist ein KerawansaraiYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Tartışma 5 2 10
Alan Çalışması 6 1 6
Bireysel Çalışma 8 1 8
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 6 1 6
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
Okuma 5 2 10
Ev Ödevi 6 1 6
Toplam İş Yükü (saat) 108

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek