GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
704003832020 SPRACHE UND MEDIEN I Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Almanca


Bu dersin amacı, öğrencilerin medyanın ne olduğu sorusuna cevap vermelerini, medya ile edebi metin arasında var olan bağlantıları kavrayabilmelerini ve edebiyat ve medya bilimsel metotlarla iletişim araçlarını gerek stilistik gerekse içerik bakımdan analiz edebilmelerine sağlamaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Hatice Deniz Canoğlu


1 Medya biliminde metin analizi hususunda gerekli olan kavramlara ilişkin bilgi edinme
2 Medyanın nasıl analiz edileceğini dair bilgi edinme.
3 Medyada içerik ve stil çözümlemesi yapmaya yönelik bilgi kazanma.
4 Medyanın önemini ve toplumdaki yerini kavrayabilme.
5 Medya analizi yaparken dil seviyesini geliştirme
6 Medyabilimine özgü araştırma yöntemlerini kullanarak ve meslek etiği bilincinde proje yürütebilme
7 Medyaya analitik ve eleştirel açıdan yaklaşarak sözlü ve yazılı metin üretebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


İletişim Araçları. Medya, toplum, kültür, dil ile edebi metin arasındaki bağlantılar. Medyanın işlevleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ders Tanıtımı
2 Medya nedir sorusunun cevaplanması
3 Medya tüleri
4 Farklı Alanlarda Medya Kavramı
5 Medya, Dil ve İletişim arasındaki ilişki
6 Medyabilimsel araştırma yöntemleri ve medya etiği
7 Uygulamalı Alan Projesi Belirlenmesi
8 Ara Sınav
9 Medyabilim, Dilbilim ve İletişimbilimin Temel kavramları arasındaki ilişki
10 Lasswell-Formülü
11 Medya, dil ve kültür ilişkisi
12 Toplum-birey ilişkisinin medyadaki yansıması
13 Sosyal medya, dil ve kültür ilişkisi
14 Yılın kelimesi ve yılın gençlik kelimesi bağlamında dil ve medya ilişkisinin incelenmesi
15 Uygulamalı Saha Araştırması ve Proje Sonuç Sunumu
16 Final Sınavı

Dittmar, Jakob: Grundlagen der Medienwissenschaft Schanze, Helmut / Schwerin, Gregor /Groscurth: Grundkurs Medienwissenschaften Hickethier, Knut: Einführung in die Medienwissenschaft Hickethier, Knut: "Binnendifferenzierung und Abspaltung. Zum Verhältnis von Medienwissenschaft und Germanistik. Das ,Hamburger Modell‘ der Medienwissenschaft" Schellmann,Bernhard / Baumann, Andreas: Handbuch MedienYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 60
Derse Katılım 14 20
Tartışma 1 20
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Tartışma 1 14 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 22 22
Okuma 1 28 28
Toplam İş Yükü (saat) 108

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 4 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 4 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 4 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 4 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 5 5 4 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 6 5 5 3 5 3
ÖÇ 7 5 5 5 5 5 5 5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek