GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
704003872020 FOREIGN LANGUAGE (FRANZÖSISCH I) Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Fransızca


CEF (Common European Frame ) doğrultusunda öğrencileri DELF A1 seviyesine hazırlamak.


Öğr. Gör. Emine Gizem İlgi


1 Dinleme becerisi doğrultusunda çok yaygın kullanılan kelimeleri fark edebilmek, yavaş ve net konuşmada konuşulanları anlamak
2 Okuma becerisi doğrultusunda yaygın kullanılan isim, kelimeleri ve çok basit düzeydeki cümleleri anlayabilmek. Örnek olarak, poster, katalog ve uyarılar.
3 Konuşma becerisi doğrultusunda basit kurulmuş cümlelerle kendini tanıtmak. Çok belirgin konular üzerinde sorulan kolay sorulara cevap verebilmek. Yaşadığı yer ve tanıdığı insanları tasvir edebilmek.
4 Yazma becerisi doğrultusunda basit cümlelerle kendisini anlatabilmek, tebrik kartı, poster vb şekillerdeki kısa metinler yazabilmek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kelime Bilgisi, Gramer, Okuma, Dinleme, Yazma.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ders 0- 1-2; Sayılar, Kendini tanıtma, Kişi zamirlerini erkek-dişi olarak ayırt etme, ‘le’ ve ‘la’ yı öğrenme.
2 Ders 3-4; Günlük yaşam, ‘Quel’ ve ‘quelle’ ile başlayan soruları sorma, Kendinden bahsetme, İsimleri ‘une’ ve ‘un’ olarak ayırt etme.
3 Ders 5 Aidiyet sıfatları (tekil), ‘les’ ile isimleri çoğul yapma, ‘qu’est-ce que’ ile soru sorma ve ‘il y a’ kalıbını öğrenme.
4 Ders 6 Geniş zaman (etre ve avoir fiili) Negatif cümle kurma (ne pas ile) Aidiyet sıfatları (çoğul).
5 Ders 7 Renkler ‘Comment’ ve ‘combien’ kullanarak soru sorma, işaret sıfatları ‘ce, cet, cette, ces’ kullanımı
6 Ders 8-9 Şehirdeki yerler, ‘Ou’ kullanarak yer sorma ve cevaplama, yaşadığın yeri tanımlama, yer ilgeçleri.
7 Ders 10 Yön sorma ve cevaplama Yer tarif etme, ‘y’ ile yer belirtme.
8 Ara sınav
9 Ders 11 Tavsiyede bulunma, Emir kipini öğrenme, ‘On’ belirsiz öznesinin kullanımı.
10 Ders 12 Kartpostal Yazma Geniş zaman / Şimdiki zaman Sözlü : rastgele seçilen karttaki kişiyi anlatarak tarif etme.
11 Ders 13 ‘Quand’ ile saati sorma, Saati ve tarihi söyleyebilme, ‘partir’ fiili şimdiki zaman .
12 Ders 14 Meslek sorma ve cevaplama, kelimelerin cinsi hakkında bilgi, ‘faire’ fiili şimdiki zaman.
13 Ders 15 Hobiler hakkında soru sorma ve cevaplama, Spor isimleri,
14 Ders 16 Günlük program hakkında konuşma. Okuma-yazma: Gelecek ile ilgili planları tanımlama
15 Genel Tekrar.
16 Final Sınavı

Ders Kitabı: Guy Capelle / Robert Menand (2007). TAXİ! Hachette Français Langue Etrangere Yardımcı Materyaller Collection Becherelle (1985). La Conjugaison . Hatier/ EFY Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kaynak MerkeziYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
Multirom CD Çalışması 14 2 28
Ev Ödevi 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 110

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek