GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
708004852020 IDENTITAT UND SPRACHE I Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


Almanca


Bu dersin amacı, öğrencilerin dil ve kimlik ilişkisini kavramalarını, dilbilimsel, psikolojik ve sosyolojik kuram ve modeller bağlamında kimlik oluşumunda dilin önemini anlamalarını ve irdelemelerini sağlamaktır. Bu bağlamda özellikle dil ve kimlik bağlantısını açısından, edebiyat ve medya alanından seçilen örnekleri ve iki dilli/ çokdilli metinleri analiz ederek, eleştirel yaklaşımlarla yorumlama ve çıkarım yapmalarını sağlamaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Hatice Deniz Canoğlu


1 Dil ve kimlik ilişkisini kavrayabilme,
2 Dilbilimsel, psikolojik ve sosyolojik kuram ve modeller bağlamında kimlik oluşumunda dilin önemini anlama ve irdeleme,
3 Dil ve kimlik bağlantısını, Türk ve Alman edebiyatından seçilen eserleri ve iki dilli/ çok dilli metinleri analiz edebilme, eleştirel yaklaşımlarla yorumlayabilme ve çıkarım yapabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Dil ve kimlik temel kavram ve model ve yaklaşımları, kimlik oluşumunun dilbilimsel, psikolojik ve sosyolojik temelleri/model ve yaklaşımlar, Türk ve Alman edebiyatından ve medyasından örnekler, iki dilli/çok dilli metinler


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin amacının ve içeriğinin tanıtımı
2 Kimlik Nedir?
3 Kimlik Kavramı ve Kimlik Türleri
4 Kimlik Çalışmaları ve Araştırma Alanları
5 Dil ve Kimlik İlişkisi
6 Dil ve Kimlik: Teori ve modeller
7 Dil ve Kimlik: Araştırma Yöntemleri
8 Ara Sınav
9 Dil ve Kimlik Alanında Uygulamalı Saha Araştırması Yürütme ve Meslek Etiği: Araştırma Projesinin Belirlenmesi
10 Dil ve kimlik oluşumunda eğitim, edebiyat ve medyanın etkisi
11 Dil ve Kimlik: Globalleşme ve Dijitalleşme
12 Postmodern Kimlik ve Çoklu Kimlik Kavramları
13 Türkland
14 Einmal Hans mit scharfer Soße (Film)
15 Uygulamalı Saha Araştırması ve Proje Sonuç Sunumu
16 Final Sınavı

Roche, Jörg (2013): Mehrsprachigkeitstheorie. Erwerb, Kognition, Transkultu- ration, Ökologie. Tübingen: Narr. Burwitz-Melzer, Eva (Hrsg.) (2013): Identität und Fremdsprachenlernen. Anmerkungen zu einer komplexen Beziehung. Arbeitspapiere der 33. Frühjahrskonferenz zur Erforschung des Fremdsprachenunterrichts.Tübingen: Narr.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 2 2 4
Tartışma 8 2 16
Rapor Hazırlama 1 3 3
Rapor Sunma 1 1 1
Proje Hazırlama 2 4 8
Proje Sunma 2 1 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
Okuma 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 106

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 3 4 4 3 2 3 5 2 5 5
ÖÇ 2 4 3 4 4 3 2 3 5 2 5 5
ÖÇ 3 4 3 4 4 3 2 3 5 2 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek