GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
708004872020 FOREIGN LANGUAGE (FRANZÖSISCH III) Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


Fransızca


CEF (Common European Frame ) doğrultusunda öğrencileri DELF A2 seviyesine yetiştirmek.


Öğr. Gör. Emine Gizem İlgi


1 Dinleme becerisi doğrultusunda günlük hayatta kullanılan dili rahatlıkla anlamak, konuşmak ve yorumlayabilmek.
2 Okuma becerisi doğrultusunda ileri düzeydeki okuma parçasını anlayabilmek.
3 Konuşma becerisi doğrultusunda kendini net bir şekilde ifade edebilmek. Bir konuda fikir belirtmek üzere düşüncelerini sıraya sokabilmek ve başkalarına kendi fikirlerini savunabilmek.
4 Yazma becerisi doğrultusunda düşündüğü her konuda en az birkaç paragraf yazı yazabilmek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kelime Bilgisi, Gramer, Okuma, Dinleme, Yazma.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Aktarmalı anlatımlar, düz cümlelerin geçmiş zamanlarda aktarılması, kurallar, alıştırmalar (Sf. 74-75)
2 Aynı cümle içimde geçmiş zamanda aktarmalı fiillerin birbiriyle uyumu. (Sf. 90-92)
3 ‘Futur antérieur’ kullanımı ve yapısı. (Sf.93-95)
4 Kişilik ve İyelik zamirlerinin kullanımları. (Sf.95-96)
5 1., 2. ve 3. grup fiiller arasında kural dışı fiillerin gözden geçirilmesi.
6 Sebep-sonuç ilişkisi gösteren ifadeler.
7 Genel tekrar, alıştırmalar.
8 Ara sınav
9 Edilgen yapının genel kuralları, basit zamanlarda kullanımı. (Sf.95-97)
10 Edilgen yapının genel kuralları, bileşik zamanlarda kullanımı. (Sf. 97-99)
11 İsim tamlamaları, zincirleme isim tamlamaları. (Sf.100-102)
12 Si….tellement que….ve tellement de…..kullanımları ve aralarındaki anlam farkı.
13 Yazılı ve sözlü olarak fikir savunmak için ‘C’est pourquoi….alors….c’est pour ça que….’ kullanımları. (Sf.58-59)
14 Münazara. (Sf.60-61)
15 Genel tekrar
16 Final Sınavı

Ders Kitabı: Robert Menand (2003). TAXİ! (2) Hachette Français Langue Etrangere Yardımcı Materyaller Collection Becherelle (1985). La Conjugaison . Hatier/ EFY Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kaynak MerkeziYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
Multirom CD Çalışması 13 3 39
Ev Ödevi 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 112

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek