GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
704003892020 LITERATUR DES 18. JAHRHUNDERTS Ders 3 5 4,00

Lisans


Almanca


Bu dersin amacı, öğrencilerin 18. yy Alman Edebiyatına ait metinlerden yola çıkarak tarihi, sosyal ve kültürel olguları inceleyebilmelerini, o döneme bilgi açısından hakim olmalarını ve böylece daha etkin bilimsel tartışmalara katılacak düzeye gelmelerini, o döneme ait metinlerin özelliklerini anlayabilme ve ayırt edebilmelerini, 18. yy dönemini göz önünde bulundurarak edebiyatın toplum üzerindeki etkisini analiz etme ve yorumlama yoluyla kültürel anlamda daha geniş bir bakış açısına sahip olmalarını ve bunun sonunda analitik ve yaratıcı yaklaşımla edebiyat metinlerini çözümleme becerisi kazanmalarını sağlamaktır. Bununla beraber dönemin önemli kültürel olaylarını akıl, akılcılık ve akılcılaşma kavramları ışığında çözümlemek dersin amaçları arasındadır.


Prof. Dr. Saniye Uysal Ünalan


1 Alman Edebiyatı ve yazın kuramları ile ilgili bilgilerini kullanma becerisi.
2 . Edebi metinleri incelemek için gerekli araştırmayı yürütme ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Aydınlanma çağı olarak da bilinen 18. yyda Alman edebiyatı tarihindeki kırılma noktalarının ve önemli edebiyat eserlerinin tanıtılması. Alman edebiyatının tarih ve kültür bağlantısı göz önünde bulundurularak dönemin incelenmesi. Metinler üzerinde yapılan çalışmalarla birlikte edebiyat kuramlarının kullanılması ve bu bilgileri farklı dönemlere ait diğer derslerde de kullanabilme becerisini kazandırmaya çalışmaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin amacının ve içeriğinin tanıtılması
2 18. yüzyıla ait bilgiler
3 18. yy: Akılcılık ve Aydınlanma
4 18. yyda edebiyatı belirleyen doğaya bakış
5 Alman Aydınlanması: Sturm und Drang
6 Goethe: 18. yyda Alman edebiyatında birey, toplum ve eğitim
7 Bildungsroman: Wilhelm Meister eserinden bir örnekleme
8 Ara Sınav
9 18 yy gündelik yaşam, sorunlar ve burjuva bireyin durumu
10 Metin incelemesi. Goethe: Die Leiden des jungen Werthers
11 Goethe: Die Leiden des jungen Werthers
12 Goethe: Die Leiden des jungen Werthers
13 Goethe: Die Leiden des jungen Werthers
14 Goethe: Die Leiden des jungen Werthers
15 Final Sınavı

Goethe, J. W. (2012): Die Leiden des jungen Werthers. Fischer. Berlin. Zumbusch, Cornelia. (2019): Weimarer Klassik. Eine Einführung. Metzler. Stuttgart. Kant, Immanuel (1990): “Aufklärung als Befreiung der Vernunft“ (=Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung). Norbert Hinske & Rainer Specht (Hrsg.) (1998): Die Philosophie der Aufklärung. Texte und Darstellung. Reclam Verlag. Stuttgart.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Alan Çalışması 8 1 8
Örnek Vaka İncelemesi 2 1 2
Proje Hazırlama 2 4 8
Proje Sunma 2 2 4
Bireysel Çalışma 8 1 8
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 2 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 24 24
Ev Ödevi 8 2 16
Toplam İş Yükü (saat) 124

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek