GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
704003862020 WEIMARER KLASSIK UND DEUTSCHE ROMANTIK Ders 3 6 4,00

Lisans


Almanca


Bu dersin amacı, öğrencilerin 18. yy son çeyreği ve 19. başlarında Alman kültürünün nasıl bir gelişim sergilediğini edebiyattan hareketle anlamaya çalışmaktır. Amaç, Alman Edebiyatına ait metinlerden yola çıkarak öğrencilerin tarihi, sosyal ve kültürel olguları inceleyebilmelerini, döneme bilgi açısından hakim olmalarını ve böylece daha etkin bilimsel tartışmalara katılacak düzeye gelmelerini, döneme ait metinlerin özelliklerini anlayabilme ve ayırt edebilmelerini, edebiyatın toplum üzerindeki etkisini analiz etme ve yorumlama yoluyla kültürel anlamda daha geniş bir bakış açısına sahip olmalarını ve bunun sonunda analitik ve yaratıcı yaklaşımla edebiyat metinlerini çözümleme becerisi kazanmalarını sağlamaktır.


Pınar Akkoç Bayır


1 Alman Edebiyatı ve yazın kuramları ile ilgili bilgilerini kullanma becerisi.
2 Edebi metinleri incelemek için gerekli araştırmayı yürütme ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilme
3 Farklı dönemlere ait, farklı türlerdeki eserleri sembol ve motiflerine göre ayırabilme.
4 Döneme ve türe göre sınıflandırılmış özgün metinler okuyup yorumlayabilme. T
5 Farklı dönemlere ait, farklı türlerdeki eserleri sembol ve motiflerine göre ayırabilme.
6 Fikirlerini gerek yazılı gerekse sözlü olarak metinler üzerinde eleştirel bir bakış açısıyla ifade edebilme.
7 Yaratıcı düşünceyi edebiyat metni haline dönüştürebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


19. yüzyıl dönemecine gelindiğinde Alman edebiyatı tarihindeki kırılma noktalarının ve önemli edebiyat eserlerinin tanıtılması. Alman edebiyatının tarih ve kültür bağlantısı göz önünde bulundurularak özellikle Romantik dönemin nüvelerinin incelenmesi. Klasisizm ve Romantizm arasındaki diyalektik ilişkinin irdelenmesi. Metinler üzerinde yapılan çalışmalarla birlikte edebiyat kuramlarının kullanılması ve bu bilgileri farklı dönemlere ait diğer derslerde de kullanabilme becerisini kazandırmaya çalışmaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin amacının ve içeriğinin tanıtılması
2 18. yüzyıldan 19. yüzyıla geçiş
3 Uzun 19. yüzyıl, Hobsbawmdan pasajlarla
4 Yüzyıl dönemecinde Avrupa’da toplum ve kültür
5 Alman Klasisizminin inşası
6 Goethe ve Weimar çevresi
7 Schiller ve tragedyanın rolü
8 Arasınav
9 Romantik düşüncenin doğuşu
10 Klasisizm ve Romantizm karşıtlığı
11 Metin incelemesi: Joseph von Eichendorff, Aus dem Leben eine Taugenichts
12 Metin incelemesi: Joseph von Eichendorff, Aus dem Leben eine Taugenichts
13 Metin incelemesi: Joseph von Eichendorff, Aus dem Leben eine Taugenichts
14 Metin incelemesi: E.T.A Hoffmann, Der Sandmann
15 Metin incelemesi: E.T.A Hoffmann, Der Sandmann
16 Final Sınavı

Zumbusch, Cornelia. (2019): Weimarer Klassik. Eine Einführung. Metzler. Stuttgart. Schmitz-Emans, Monica (2016): Einführung in die Literatur der Romantik. WBG. Darmstadt. Eichendorff, J.v. (2012): Aus dem Leben eines Taugenichts. Reclam. Stuttgart. Hoffmann, E.T.A. (2018): Der Sandmann. Reclam. Stuttgart.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Tartışma 8 1 8
Alan Çalışması 5 2 10
Proje Hazırlama 2 2 4
Proje Sunma 2 2 4
Bireysel Çalışma 8 1 8
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 8 1 8
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
Okuma 5 1 5
Ev Ödevi 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 119

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 4 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 4 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 4 5 5 5 5
ÖÇ 5 5 4 5 5 5 5
ÖÇ 6 5 4 5 5 5 5
ÖÇ 7 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek