GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
704001052022 KONVERSATION I Seçmeli Ders Grubu 1 1 3,00

Lisans


Almanca


Bu derste, öğrencilerin Almanca sözlü iletişim becerilerini kişilerarası, grup ve topluluk içi bağlamlarda çeşitli ortamlarda/durumlarda yetkin şekilde kullanma becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır.


Dr. Öğr. Üyesi Hatice Deniz Canoğlu


1 Almanca kendini sözlü ifade edebilme,
2 Almanca günlük konuşmalarını anlayabilme ve uygulayabilme,
3 Akıcı konuşmak için kelime hazine genişletebilme,
4 Hazırlıksız Almanca bir diyalog kurabilme,
5 Bir güncel konu hakkında Almanca konuşabilme,
6 Almanya’nın ve dünyanın güncel konuları hakkında konuşabilme,
7 Almanca telaffuzunu ve vurgularını öğrenebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Derste, öğrencilerin, çeşitli sözlü iletişim durumları için uygun ifadeler ve stratejiler kullanarak Almanca sözlü iletişim kurma becerilerini; karşılıklı konuşma, sunum, tartışma etkinlikleri yoluyla duygu ve düşünceleri etkin ifade edebilme becerilerini ve güncel, özgün, işitsel, görsel-işitsel malzemeler kullanılarak konuşma ve duyduğunu anlama becerilerini geliştirebilecekleri uygulamalara yer verilir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin amacının ve içeriğinin tanıtılması
2 Kendini Tanıtma
3 Hobi, meslek, günlük yaşam
4 Aile, bayramlar, eğitim
5 Şehir hayatı
6 Çalışma-beceriler-kariyer
7 Seyahat-tatil-hatıralar
8 Ara sınav
9 Çevre ve çevre koruma/iklim değişikliği
10 Dijitalleşme
11 Dijitalleşme
12 Münazara I.Grup
13 Münazara Grup II
14 Münazara III.Grup
15 Münazara IV.Grup
16 Final Sınavı

Billina, Anneli (2019) Deutsch üben Hören & Sprechen B1. Swerlowa, Olga (2013): Grammatik & Konversation 2: Arbeitsblätter für den Deutschunterricht. Kastanis, Jo Glotz / Tippmann, Doris (2006): Sprechen Schreiber Mitreden: Übungsbuch.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 40
Sözlü Sınav 1 60
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 30
Proje Sunma 1 25
Sözlü Sınav 1 25
Derse Katılım 14 20
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 16 1 16
Tartışma 4 1 4
Takım/Grup Çalışması 4 1 4
Proje Hazırlama 1 1 1
Proje Sunma 1 1 1
Rol Oynama / Dramatize Etme 5 1 5
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
Sözlü Sınav 1 1 1
Sözlü Sınav 1 1 1
Ev Ödevi 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 98

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 4 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek