GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
704003882022 TEXTANALYSE II Ders 3 6 3,00

Lisans


Almanca


Bu dersin amacı, öğrencilerin bir metnin ne olduğu sorusuna cevap vermelerini, metin ile edebi metin arasında var olan farkları kavrayabilmelerini ve edebiyat bilimsel metotlarla edebi metinleri gerek stilistik gerekse içerik bakımından analiz edebilmelerini sağlamaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Kadir Albayrak


1 Edebiyat biliminde metin analizi hususunda gerekli olan kavramlara ilişkin bilgi edinme
2 Bir edebi metnin nasıl analiz edileceğini dair bilgi edinme
3 İçerik ve stil çözümlemesi yapmaya yönelik bilgi kazanma
4 Edebi metinlerin önemini ve toplumdaki yerini kavrayabilme ve edebi metinler ile kültürel, sosyolojik ve tarihsel olgular arasında var olan ilişkiyi kavrayabilme
5 Alman edebiyatına ait edebi metinleri analiz ederken dil seviyesini geliştirme
6 Bir edebi metne analitik ve eleştirel açıdan yaklaşarak sözlü ve yazılı metin üretebilme

Birinci Öğretim


Yok


[Yok]


Metin kriterleri. Metin ile edebi metin arasındaki farklar. Edebi metin işlevleri. Franz Kafka’nın Das Urteil ve Ein Bericht für eine Akademie isimli öyküleri. Daniel Kehlmann’ın Auflösung ve Unter der Sonne isimli öyküleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Schlink’in Der Vorleser isimli romanı. Roman ile bağlantılı olan kültürel/ tarihsel olgular
2 Karakter analizi: Michael Berg ve Hanna Schmitz
3 Almanya’nın Nazi geçmişi ve bunun romanda işleniş tarzı
4 ‘Suç’ kavramı ve bunun romanda işleniş tarz
5 Roman ile tarih arasındaki ilişki
6 Romanın edebiyata yüklediği işlevlerin tartışılması
7 Stil analizi
8 Ara sınav
9 Feridun Zaimoğlu’nun yazar kimliğinin ilk eselerinden kısa örneklerle tanıtılması
10 Zaimoğlu’nun Fünf klopfende Herzen, wenn die Liebe springt isimli öyküsünün analizi
11 Öykünün romantik unsurlarının ve politik açılımlarının tartışılması
12 Karakter analizi
13 Alman edebiyatının Türk kökenli yazarları
14 Öğrenci Sunumları
15 Öğrenci Sunumları
16 Final Sınavı

DERS KİTABI: Franz Kafka: Das Urteil, in: Gesammelte Werke in acht Bänden, Frankfurt a.M. 1998. Franz Kafka: Ein Bericht für eine Akademie, in: Gesammelte Werke in acht Bänden, Frankfurt a.M. 1998. Daniel Kehlmann: Unter der Sonne. Erzählungen, Hamburg 2008. YARDIMCI KİTAPLAR: Jürgen H. Petersen, Martina Wagner-Egelhaaf: Einführung in die neuere deutsche Literaturwissenschaft. Ein Arbeitsbuch, 7. vollständig überarbeitete Aufl. Berlin 2006.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 20 20
Final Sınavı 1 20 20
Okuma 1 25 25
Ev Ödevi 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 4 4 5 3 5 3 4 3 5
ÖÇ 2 5 4 3 5 3 5 3 5 3 5
ÖÇ 3 5 5 3 5 3 5 3 3 4 3 5
ÖÇ 4 5 5 3 5 5 3 5 3 5 3 5
ÖÇ 5 5 5 3 4 5 3 5 3 3 3 5
ÖÇ 6 5 4 2 4 5 3 5 3 3 5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek