GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
PF204 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli Ders Grubu 2 4 4,00

LisansBu dersin amacı; öğrencilerin gelişim ve öğrenme kuramlarını tanımalarını ve eğitim psikolojisi alanının öğretimi tasarlama süreçlerindeki işlevini anlamalarını sağlamaktır.1 Psikoloji alanının çalışma sahaları ve eğitim ilişkisini açıklayabilme
2 Eğitim psikolojisi ile ilgili temel kavramları hatırlayabilme
3 Öğretim sürecinde gelişim ve öğrenme psikolojisinin yerini kavrayabilme
4 Gelişim alanlarının öğretim basamaklarına göre özelliklerini kavrayabilme
5 Gelişim ve Öğrenme kuramlarının ilkelerini kavrayabilme
6 Bir öğrenci davranışını gelişim ve öğrenme kuramlarının bulguları ışığında çözümleyebilme
7 Gelişim ve Öğrenme kuramlarının ilkelerini öğretme-öğrenme etkinliklerinde uygulamaya istekli olma
8 Gelişim ve öğrenme alanlarındaki ulusal ve uluslar arası alan yazını izlemeye istekli olma
9 Dersin gerektirdiği öğrenme etkinliklerine dönük olma

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Gelişim ve Öğrenme ile ilgili temel kavram ve ilkeler, Gelişim Kuramları, Öğrenme Kuramları, Öğrenme Stratejileri ve Öğretimi - Öğrenme Stilleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Yapılandırılması
2 Eğitim Psikolojisiyle İlgili Temel Kavramlar-İlkeler- Gelişimi Etkileyen Temel Etmenler
3 Fiziksel Gelişim
4 Bilişsel Gelişim
5 Ahlak Gelişimi
6 Kişilik Gelişimi
7 ARA SINAVI
8 Öğrenme Kuramlarına Giriş
9 Klasik Koşullanma - Bitişiklik Kuramları - Bağlaşımcılık
10 Edimsel Koşullanma
11 Sosyal Öğrenme Kuramı
12 Gestalt Kuram
13 Bilgiyi İşleme Kuramı
14 Öğrenme Stratejileri ve Öğretimi - Öğrenme Stilleri
15 Genel Değerlendirme
16 Final

"Cüceloğlu, D. İnsan ve Davranışı. Remzi Kitabevi. Erden, M. ve Akman, Y. (2003). Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Arkadaş Yayınevi. Selçuk, Z. (1999). Eğitim Psikolojisi Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Senemoğlu, N. (1997). Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Ertem Matbaacılık. Ulusoy, A. (Ed.). (2003). Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık. Ülgen, G. ve Fidan, E. (1997). Çocuk Gelişimi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. Yeşilyaprak, B. (2003). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. Ankara: PegemA Yayıncılık. Schunk, D. H. (2009). Öğrenme Teorileri. Ankara: Nobel Yayıncılık (Çev: Şahin, M.)"Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 10 1 10
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 20 1 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 116

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek