GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
704002772022 ANFANGE DER DEUTSCHEN LITERATURGESCHICHTE Ders 2 3 4,00

Lisans


Almanca


Bu derste Alman edebiyat tarihinin ne olduğu ve ne zaman başladığı sorusundan yola çıkarak, Alman edebiyatı dahilinde ele alınan ilk yazılı eserlerden bahsedilecektir. Bu bağlamda Hıristiyanlık öncesi döneme ait olan efsane, dua, kehanet gibi günlük hayatta kullanılan türlere değinildikten sonra, Hıristiyanlığa geçildikten sonra ortaya çıkan türlerden bahsedilecektir. Şarlman döneminde yazılan eserler bu bağlamda öne çıkacaktır. Ortaçağ Alman edebiyatı dersin diğer ağırlık noktasını oluşturmaktadır. Ortaçağ tarihi ve dönem özellikleri göz önünde bulundurarak, bu dönemde yazılan eserler tanıtılacak ve kısa metin örnekleri üzerinden değerlendirilecektir.


Dr. Öğr. Üyesi Kadir Albayrak


1 Alman edebiyat tarihinin kronolojik gelişimini kavrayabilmek
2 - Alman edebiyat tarihinin başlangıç dönemlerine dair bilgi sahibi olmak
3 - Alman edebiyat tarihinin gelişim sürecinde Hıristiyanlık dininin etkilerini kavrayabilmek
4 Dönemin tarihsel ve kültürel özellikleri bağlamında Ortaçağ edebiyatına analitik yaklaşabilmek
5 Ortaçağ edebiyatının özelliklerini örnekler üzerinden açıklayabilmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Dersin içeriğini Hıristiyanlık öncesi döneme ait Merseburger Zaubersprüche (mistik dua) ve Hildebrandlied (Hildebrand Destanı), Nibelungenlied (Nibelungen Destanı) ve Şarlman döneminde ortaya çıkan sözlük çalışmaları ve çeşitli şiir türleri ele alınacaktır. Bunu yanı sıra Ortaçağ Alman edebiyatının özellikleri ele alınacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma ve dersin tanıtılması
2 Alman edebiyat tarihine genel bir bakış Tartışmalı Konu Analizi
3 Cermen Dönemi Tartışmalı Konu Analizi
4 Merseburger Zaubersprüche Tartışmalı Konu Analizi
5 Hildebrandlied Tartışmalı Konu Analizi
6 Şarlman Dönemi özellikleri Tartışmalı Konu Analizi
7 Sözlük çalışmaları ve dini içerikli yazın
8 Ara Sınav
9 Nibelungenlied Tartışmalı Konu Analizi
10 Ortaçağ edebiyatına giriş Tartışmalı Konu Analizi
11 Ortaçağ edebiyatının özellikleri Tartışmalı Konu Analizi
12 Şövalye edebiyatı Tartışmalı Konu Analizi
13 Ortaçağ şiiri Tartışmalı Konu Analizi
14 Hartmut von Aue’nin “Der arme Heinrich” eserinden parçalar Tartışmalı Konu Analizi
15 Walter von der Vogelweide’nin şiirleri Tartışmalı Konu Analizi
16 Tekrar ve dersin değerlendirilmesi Tartışmalı Konu Analizi

Wolfgang Beutin u.a.: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. 9. aktualisierte und erweiterte Auflage. Stuttgart: Metzler. 2019. Christian Schön: Illustrierte Geschichte der deutschen Literatur. Stuttgart: Metzler. 2016.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Alan Çalışması 8 2 16
Bireysel Çalışma 5 2 10
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 1 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
Okuma 5 2 10
Ev Ödevi 8 3 24
Toplam İş Yükü (saat) 132

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 4 5 5
ÖÇ 2 5 4 5 5
ÖÇ 3 5 4 5 5
ÖÇ 4 5 4 5 5
ÖÇ 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek