GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
704002862023 ÜBERSETZUNG UND KULTUR Ders 2 4 4,00

Lisans


Almanca


Bu dersin amacı, öğrencinin çeviri ve kültür ilişkisini kavrayabilmesini, çeviri ve kültür ilişkisini ele alan kuramlar hakkında bilgi edinmesini, çeviride kültürlerarası farklılıkların önemini ve bunların uygulamaya yansımalarını kavramasını sağlamaktır. Bu bağlamda çeviri, iletişim ve kültür, kültürlerarasılık olgularının farklı yönlerine dikkat çekilecek, çeviri sürecinde metinlerin diller ve kültürler arası aktarımda geçirdiği dönüşüm konusunda farkındalık oluşturulacaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Özlem GENCER ÇITAK


1 Çeviri ve kültür ilişkisini kavrayabilme,
2 Kültürlerarası farklılıkların yansımalarını kavrayabilme,
3 Çeviri amaçlı metin çözümlemesi yapabilme
4 4. Çeviride kültürler arasılığın önemini kavrayabilme
5 Türk ve Alman kültürünü çeviri bağlamında karşılaştırabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Çeviri ve Kültür İlişkisi, Çeviribilim kuramları. Kültürerl Farklılıklar ve Çeviri, Çeviri amaçlı metin çözümlemesi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin amacının ve içeriğinin tanıtımı
2 Çeviri ve Kültür İlişkisi
3 Kültürlerarasılık /Kültürlerarası Farklılık
4 Kültür ve Çeviribilim Kuramları
5 Kültür ve Çeviribilim Kuramları
6 Çeviri amaçlı metin çözümlemesi
7 Çeviri amaçlı metin çözümlemesi
8 Ara Sınav
9 Türk-Alman Kültürleri Arasındaki İlişki
10 Çeviri Uygulaması ve Metin Analizi
11 Çeviri Uygulaması ve Metin Analizi
12 Çeviri Uygulaması ve Metin Analizi
13 Çeviri Uygulaması ve Metin Analizi
14 Çeviri Uygulaması ve Metin Analizi
15 Çeviri Uygulaması ve Metin Analizi
16 Final Sınavı

Tanış Polat, Nilgin (2007): Kulturelle Spielräume und Diskurse in narrativen Texten im Lichte der literarischen Übersetzung Snell-Hornby/ Hönig/ Kußmaul/ Schmitt (1999): Handbuch Translation Kadric/Kaindl/Kaiser-Cooke (2005): Translatorische Methodik. Reiss, Katharina (2000): Grundfragen der Übersetzungswissenschaft. Eruz, Sakine (2003): Çeviriden Çeviribilime YARDIMCI KİTAPLAR: Özlem Berk (2005): Çeviribilim Terimcesi Wahrig Deutsches Wörterbuch Steuerwald, Karl: Türkçe Almanca Sözlük Steuerwald, Karl: Almanca Türkçe Sözlük


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 4 2 8
Tartışma 3 2 6
Takım/Grup Çalışması 3 2 6
Alan Çalışması 4 2 8
Bireysel Çalışma 4 2 8
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 2 8
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 16 16
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Ev Ödevi 4 2 8
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5
ÖÇ 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek