GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
704002902023 REFORMATIONS-UND BAROCKLITERATUR Ders 2 4 5,00

Lisans


Almanca


Bu derste Rönesans, Humanizma ve Reformasyon hareketlerinin Ortaçağ kültürü ve zihniyeti üzerindeki etkileri üzerinde durulacak, bunların edebiyatı nasıl yeniden şekillendirdiği sorusu kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır. Reformasyon sonrası ortaya çıkan Otuz Yıl Savaşları dönemine paralel olarak ortaya çıkan Barok edebiyatı dersin diğer ağırlık noktasını oluşturmaktadır.


Dr. Öğr. Üyesi Kadir Albayrak


1 Alman edebiyat tarihinin kronolojik gelişimini kavrayabilmek
2 Rönesans, Humanizma ve Reformasyon kavramlarını açıklayabilmek ve kültür tarihsel açıdan ilişkilendirebilmek
3 Yeniçağ düşüncesi ile Ortaçağ düşüncesi arasındaki farkları açıklayabilmek
4 Reformasyon ile Barok dönemi edebiyatı arasında bağlantı kurabilmek
5 Barok edebiyatının özelliklerini edebi örnekler üzerinden açıklayabilmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Derste Johannes von Tepl’in “Der Ackermann aus Böhmen”, Sebastian Brant’ın “Das Narrenschiff” ve Martin Luther’in “Sendbrief vom Dolmetschen” eserlerinden parçalar ele alınacak ve yeniçağ düşüncesi ile ilişkilendirilecektir. Ayrıca Barok dönemi yazarlarından Andreas Gryphius’un şiirleri üzerinden Barok edebiyatı özellikleri tartışılacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtılması
2 Ortaçağ edebiyatının genel özellikleri ve Rönesans
3 Humanizma ve Johannes von Tepl’in “Der Ackermann aus Böhmen” eseri
4 Humanizma ve Johannes von Tepl’in “Der Ackermann aus Böhmen” eseri
5 Sebastian Brant’ın “Das Narrenschiff” eserinden kesitler
6 Reformasyon
7 Reformasyon ve Martin Luther
8 Ara Sınav
9 Martin Luther’in “Sendbrief vom Dolmetschen” eseri
10 Barok dönemi, Reformasyon ve Otuz Yıl Savaşları
11 Andreas Gryphius’un “Es ist alles eitel” şiiri
12 “Memento mori” – “carpe diem” – “vanitas” – Barok şiirinin temel prensipleri
13 Andreas Gryphius “Tränen des Vaterlandes” şiiri
14 Barok döneminde dil cemiyetleri
15 Ortaçağ, Humanizma ve Barok döneminin kıyaslanması
16 Final Sınavı

- Wolfgang Beutin u.a.: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. 9. aktualisierte und erweiterte Auflage. Stuttgart: Metzler. 2019. - Christian Schön: Illustrierte Geschichte der deutschen Literatur. Stuttgart: Metzler. 2016.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Tartışma 5 2 10
Alan Çalışması 5 2 10
Bireysel Çalışma 5 2 10
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 1 5
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 24 24
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 24 24
Okuma 5 2 10
Ev Ödevi 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 149

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek