GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
704001802023 EINFUHRUNG IN DIE LITERATURWISSENSCHAFT II Ders 1 2 4,00

Lisans


Almanca


Bu dersin amacı, öğrencilere edebiyat ve edebiyat bilimi ilişkisine dair uygulamalı örnekler sunarak edebiyat biliminin temel ilkelerini öğretmektir. Edebi metin türlerini diğer metin türlerinden ayırt edebilmenin yanı sıra, her türlü edebi metin analizi için gerekli olan temel kavramları tanımak ve bunları kullanmak, dersin öğrencilere aktarmaya çalıştığı kazanımlar arasında yer almaktadır. Bu bağlamda özellikle lirik ve drama türleri dersin odağına alınacaktır.


Prof. Dr. Saniye UYSAL ÜNALAN


1 Edebiyat nedir sorusunu nitelikli olarak yanıtlayabilme
2 Edebiyat biliminin amacı nedir sorusunu nitelikli olarak yanıtlayabilme
3 Epik, Lirik, Drama metin türlerinin ayırt edebilme
4 Edebi metinlerde zaman kurgusunu analiz edebilme
5 Edebi metinlerin olay örgüsünü tespit edebilme
6 Edebi metinlerin konusunu ve kullanılan motifleri tespit edebilme
7 Drama metin türlerine yönelik temel analiz kavramlarına hakim olma
8 8. Drama türünün tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olma
9 9. Şiir türüne yönelik temel analiz kavramlarına hakim olma
10 10. Retorik figürlere hakim olma ve bunların edebi metin analizinde işlevini tespit edebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Derste edebi metinlerin zaman kurgusunu analiz edebilmeye yönelik örnek analizler sunulmaktadır. Bunun yanı sıra edebi metinler için önemli olan olay örgüsü, konu ve motif gibi kavramlar üzerinde durulmaktadır. Dersin ağırlık noktasını drama ve lirik metin türlerinin analizi için gerekli kavramlar oluşturmaktadır. Ayrıca özellikle şiirlerde önemli bir yeri olan retorik figürler mercek altına alınmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı
2 Edebi metinlerde anlatılan zaman ve anlatım zamanı
3 Edebi metinlerde olay örgüsü
4 Drama türünün genel özellikleri
5 Avrupa drama türünün tarihsel gelişimi
6 Drama metinlerinde sahne analizi
7 Şiirlerin genel özellikleri
8 Vize sınavı
9 Kafiye, vezin, dörtlük
10 Şiir türleri
11 12. Şiir analizi
12 Edebi metinlerde konu ve motif
13 Retorik figürler
14 Retorik figürler
15 Genel tekrar ve dersin değerlendirilmesi

1. Petersen Jürgen H., Wagner-Egelhaaf Martina. Einführung in die neuere deutsche Literaturwissenschaft. Berlin: Erich Schmidt, 2009 2. Silvio Vietta: Der europäische Roman der Moderne. Paderborn: Fink, 2007. 3. Oliver, Jahraus: Grundkurs Literaturwissenschaft. Stuttgart: Klett, 2009.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Alan Çalışması 6 1 6
Proje Hazırlama 2 3 6
Proje Sunma 2 1 2
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 1 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
Okuma 10 1 10
Ev Ödevi 10 1 10
Toplam İş Yükü (saat) 134

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5
ÖÇ 2 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 3 5 5
ÖÇ 5 5 5 5 3
ÖÇ 6 5 5 5 3
ÖÇ 7 5 5 5 3 5
ÖÇ 8 5 5 5 3
ÖÇ 9 5 5 5 3 5
ÖÇ 10 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek