GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
706002752012 FELSEFEYE GİRİŞ Seçmeli Ders Grubu 2 3 2,00

Lisans


Türkçe


Bu ders, felsefi düşünüş biçimini kavratmayı, felsefe bilim ve din arasındaki farklılıkları göstermeyi, temel felsefi sorunlar hakkında öne sürülen görüşleri tanıtmayı ve felsefi düşünebilme alışkanlığı geliştirmeyi amaçlar.


Doç. Dr. Mehmet Kuyurtar


1 Felsefi düşünüş biçimi hakkında bir bilinç geliştirme
2 Mantıksal ve tutarlı düşünebilme
3 Eleştirel düşünme
4 Farklı görüşleri karşılaştırabilme
5 Farklı felsefi sorunları birbirleriyle ilişkili olarak kavrayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Felsefi düşüncenin karakteristikleri, felsefi bilgi ve sağduyu bilgisi, felsefe-bilim-din ve sanat ilişkisi, temel felsefi meseleler ve felsefenin temel disiplinleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin genel olarak tanıtımı, Felsefe Nedir? Felsefi bilgi ve sağduyu bilgisi
2 Temel araştırma yöntemleri; inanç ve otorite kavramlarının analizi
3 Felsefe-bilim ve din ilişkisi; ortaklıkları, farklılıkları
4 Epistemoloji nedir? Epistemoloji-mantık ilişkisi: Dil, doğruluk ve anlam
5 Bilginin imkanı sorunu: Dogmatizm ve kuşkuculuk
6 Bilginin kaynağı ve araçları sorunu: Akılcılık, deneycilik ve sezgicilik
7 Bilginin alanı kapsamı ve ölçütü sorunu: Eleştiri felsefesi, pozitivizm, yeni-pozitivizm, pragmatizim
8 Ara sınav
9 Bilim Felsefesi Nedir? Bilim ve bilimsel yöntem
10 Deneysel ve formel bilimler: Yöntem bakımdan bir karşılaştırma. Bilimsel doğrulama nedir?
11 Bilim üzerine eleştirel düşünceler: T.Khun, K.Popper, P.Fayerebend
12 Varlık felsefesi nedir? Temel sorunlar ve kavramlar. Varlık felsefesi-metafizik-teoloji
13 Materyalizim Nedir? Demokritos, Hobbes, De la Mettrie, 19.Yüyıl materyalizmi,diyalektik materyalizm
14 İdealizm Nedir? Platon ve İdealar kuramı, Berkeley ve öznel idealizm, Hegel ve nesnel idealizm
15 Madde ve ruh sorununa sentezci yaklaşım: Descartes ve madde-ruh düalizmi, Spinoza ve madde-ruh paralelizmi
16 Final Sınavı

Dersin Okumaları: Ahmet Arslan, Felsefeye Giriş, Adres Yay., Ankara 2009 J.H.Randall Jr, J.Buchler, Felsefeye Giriş, Çev. A.Arslan, E.Ü Sosyal Bilimler Fak. Yayınları, İzmir, 1982 A.Arslan (Yayına haz), Felsefe 2002, TÜSİAD Yay.,İstanbul, 2002 C.Horner, E.Wesatacott, Felsefe Aracılığıyla Düşünme, Çev. A.Arslan S.M.Honer, T.C.Hunt, Felsefeye Çağrı, Çev. H.Ünder, İmge Yay., Ankara, 1996Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 2 3
ÖÇ 2 2 3
ÖÇ 3 2 3
ÖÇ 4 2 3 3
ÖÇ 5 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek