GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
707002482012 İNSAN GELİŞİMİ Seçmeli Ders Grubu 2 4 2,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerini tanıtmak ve gelişim kuramlarını anlamasını sağlamaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Türkan YILMAZ IRMAK


1 Gelişim psikolojisi kuramlarını anlayabilme
2 Gelişim psikolojisi araştırma sonuçlarını günlük yaşam problemlerine uygulayabilme.
3 İnsan yaşamındaki değişimleri kavrayabilme.
4 Gelişim dönemlerini tanıyabilme.
5 Bilişsel, sosyal ve duygusal alanlardaki insan gelişimini anlayabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Çocukluk tarihi, dil gelişimi, bağlanma, ergenlik, cinsel gelişim, ahlak gelişimi ve yaşlılık


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Yaşam Boyu gelişim
3 Doğum öncesi gelişim
4 Psikanalitik kuram
5 Psikososyal gelişim kuramı
6 Bilişsel Gelişim
7 Ekolojik Kuram
8 Ara sınav
9 Bağlanma Kuramı
10 Dil gelişimi
11 Cinsel gelişim
12 Ahlak gelişimi
13 Ergenlik
14 Yaşlılık
15 Çocuk istismarı ve ihmali
16 Final Sınavı

Bee, H. ve Boyd, D. (2009). Çocuk Gelişim Psikolojisi. İstanbul: Kaknüs yayınları Berk, L. (2013). Çocuk Gelişimi Kaknüs Yayıncılık. Santrock, J.W. (2011) Yaşam Boyu Gelişim. Nobel yayıncılık.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 2 2
ÖÇ 2 3 3
ÖÇ 3 2
ÖÇ 4 2
ÖÇ 5 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek